ក្រុម Cambodia All Stars ប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាព នឹងក្រុម Laos All Stars នាថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា

ភ្នំពេញ៖ យោងតាម Facebook របស់សហព័ន្ធ កីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាថា ក្រុមបាល់ទាត់ Cambodia All Stars នឹងត្រូវប្រកួត លក្ខណៈមិត្តភាព អន្តរជាតិ ជាមួយក្រុមបាល់ទាត់ Laos All Stars នាថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៦ខាងមុខនេះ នៅពហុកីឡាដ្នានជាតិ អូឡាំពិចវេលា ម៉ោង៦:៣០នាទីល្ងាច៕

ក្រុម Cambodia All Stars ប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាព នឹងក្រុម Laos All Stars នាថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា