ចិន​នឹង​ប្រកាស​ឲ្យ​ដឹង​ឆាប់ៗ​អំពី​ការ​បង្កើន​ថវិកា​យោធា​ដល់​ទៅ​២០%​

ឆាប់ៗ​ខាង​មុខ​នេះ​ចិន​នឹង​ប្រកាស​ឲ្យ​ដឹង​អំពី​ការ​បង្កើន​​ថវិកា​យោធា​ច្រើន​ជាង​គេ​បំផុត​មិន​ធ្លាប់​មាន​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ជិត​១០​ឆ្នាំ​​កន្លង​ទៅ​នេះ ខណៈ​ពេល​ដែល​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​គ្រឿង​សព្វាវុធ​កំពុង​តែ​រីក​ដុះ​ដាល​នៅ​ អាស៊ី។