ឧត្តមនាវីឯក ទៀ សុខា បិទវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ជំនាញប្រឆាំងអាវុធ មហាប្រល័យក្នុង បរិបទលម្ហសមុទ្រ

ព្រះសីហនុ៖ ឧត្តមនាវីឯក ទៀ សុខា មេបញ្ជាការរង កងទ័ពជើងទឹក និងជាមេបញ្ជាការ ទីបញ្ជាការជួរមុខ អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន នៃគណៈកម្មាធិការជាតិ សន្តិសុខលម្ហសមុទ្រ នៅព្រឹកថ្ងៃទី៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានអញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធីបិទវគ្គសិក្ខាសាលាស្តីពី ការប្រឆាំងអាវុធមហាប្រល័យ ក្នុងបរិបទលម្ហសមុទ្រ នៅសណ្ឋាគារឯករាជ្យ ខេត្តព្រះសីហនុ។

សូមបញ្ជាក់ថា វគ្គសិក្ខាសាលាស្តីពី ការប្រឆាំងអាវុធមហាប្រល័យ ក្នុងបរិបទលម្ហសមុទ្រ មានរយៈពេល៥ថ្ងៃ បានចាប់ផ្តើមតាំងពីថ្ងៃទី២៩ ខែកុម្ភៈ ហើយបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី៤ ខែមីនា នេះ៕

ឧត្តមនាវីឯក ទៀ សុខា បិទវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ជំនាញប្រឆាំងអាវុធ មហាប្រល័យក្នុង បរិបទលម្ហសមុទ្រ

ឧត្តមនាវីឯក ទៀ សុខា បិទវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ជំនាញប្រឆាំងអាវុធ មហាប្រល័យក្នុង បរិបទលម្ហសមុទ្រ

ឧត្តមនាវីឯក ទៀ សុខា បិទវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ជំនាញប្រឆាំងអាវុធ មហាប្រល័យក្នុង បរិបទលម្ហសមុទ្រ

ឧត្តមនាវីឯក ទៀ សុខា បិទវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ជំនាញប្រឆាំងអាវុធ មហាប្រល័យក្នុង បរិបទលម្ហសមុទ្រ

ឧត្តមនាវីឯក ទៀ សុខា បិទវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ជំនាញប្រឆាំងអាវុធ មហាប្រល័យក្នុង បរិបទលម្ហសមុទ្រ

ឧត្តមនាវីឯក ទៀ សុខា បិទវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ជំនាញប្រឆាំងអាវុធ មហាប្រល័យក្នុង បរិបទលម្ហសមុទ្រ

ឧត្តមនាវីឯក ទៀ សុខា បិទវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ជំនាញប្រឆាំងអាវុធ មហាប្រល័យក្នុង បរិបទលម្ហសមុទ្រ