ប្រិយមិត្ត​! មើល​រថភ្លើង​ចរាចរ​ឆ្លងកាត់​ក្នុង​អាគារ​ពលរដ្ឋ​ស្នាក់នៅ​ក្នុងស្រុក​ចិន​

​បានដឹងថា​ជា “​ទីក្រុង​ភ្នំ​”, នោះ Chongqing ត្រូវបាន​ស្ថាបនា​ឡើង​នៅលើ​ជម្រាលភ្នំ និង​អែប​ដង​ទន្លេ​, ហើយ​ការបង្កើត​ឲ្យ​មាន​រថភ្លើង​២​ខ្សែ​ចរាចរ​ឆ្លងកាត់​តាម​បណ្តា​អគារ​ពលរដ្ឋ​បែបនេះ នោះ​វា​ពិតជា​ទីកន្លែង​ដ៏​កម្រ​នៅក្នុង​ប្រទេស​ចិន ។​

​ទោះជា​យ៉ាងណា ប្លង់​ផ្លូវ​អយស្ម័យយាន​នេះ គឺ​ធានា​ធ្វើ​ឲ្យ​រថភ្លើង​មាន​សំលេង​ឮតិចតួច​ប៉ុណ្ណោះ​, ហេតុដូច្នេះ វា​ពុំ​រំខាន​ដល់​អារម្មណ៍​របស់​ពលរដ្ឋ​រស់នៅក្នុង​អគារ​ទាំងនោះ ដែល​ស្ថិត​នៅជាប់​នឹង​ខ្សែភ្លើង ៕​

ប្រិយមិត្ត​! មើល​រថភ្លើង​ចរាចរ​ឆ្លងកាត់​ក្នុង​អាគារ​ពលរដ្ឋ​ស្នាក់នៅ​ក្នុងស្រុក​ចិន​

ប្រិយមិត្ត​! មើល​រថភ្លើង​ចរាចរ​ឆ្លងកាត់​ក្នុង​អាគារ​ពលរដ្ឋ​ស្នាក់នៅ​ក្នុងស្រុក​ចិន​ ប្រិយមិត្ត​! មើល​រថភ្លើង​ចរាចរ​ឆ្លងកាត់​ក្នុង​អាគារ​ពលរដ្ឋ​ស្នាក់នៅ​ក្នុងស្រុក​ចិន​ ប្រិយមិត្ត​! មើល​រថភ្លើង​ចរាចរ​ឆ្លងកាត់​ក្នុង​អាគារ​ពលរដ្ឋ​ស្នាក់នៅ​ក្នុងស្រុក​ចិន​ ប្រិយមិត្ត​! មើល​រថភ្លើង​ចរាចរ​ឆ្លងកាត់​ក្នុង​អាគារ​ពលរដ្ឋ​ស្នាក់នៅ​ក្នុងស្រុក​ចិន​ ប្រិយមិត្ត​! មើល​រថភ្លើង​ចរាចរ​ឆ្លងកាត់​ក្នុង​អាគារ​ពលរដ្ឋ​ស្នាក់នៅ​ក្នុងស្រុក​ចិន​ ប្រិយមិត្ត​! មើល​រថភ្លើង​ចរាចរ​ឆ្លងកាត់​ក្នុង​អាគារ​ពលរដ្ឋ​ស្នាក់នៅ​ក្នុងស្រុក​ចិន​ ប្រិយមិត្ត​! មើល​រថភ្លើង​ចរាចរ​ឆ្លងកាត់​ក្នុង​អាគារ​ពលរដ្ឋ​ស្នាក់នៅ​ក្នុងស្រុក​ចិន​ប្រិយមិត្ត​! មើល​រថភ្លើង​ចរាចរ​ឆ្លងកាត់​ក្នុង​អាគារ​ពលរដ្ឋ​ស្នាក់នៅ​ក្នុងស្រុក​ចិន​ ប្រិយមិត្ត​! មើល​រថភ្លើង​ចរាចរ​ឆ្លងកាត់​ក្នុង​អាគារ​ពលរដ្ឋ​ស្នាក់នៅ​ក្នុងស្រុក​ចិន​ ប្រិយមិត្ត​! មើល​រថភ្លើង​ចរាចរ​ឆ្លងកាត់​ក្នុង​អាគារ​ពលរដ្ឋ​ស្នាក់នៅ​ក្នុងស្រុក​ចិន​ ប្រិយមិត្ត​! មើល​រថភ្លើង​ចរាចរ​ឆ្លងកាត់​ក្នុង​អាគារ​ពលរដ្ឋ​ស្នាក់នៅ​ក្នុងស្រុក​ចិន​

  • ប្រិយមិត្ត​! មើល​រថភ្លើង​ចរាចរ​ឆ្លងកាត់​ក្នុង​អាគារ​ពលរដ្ឋ​ស្នាក់នៅ​ក្នុងស្រុក​ចិន​已关闭评论
  • 54 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/03/04  Category:ប្លែកៗ