ស្ទើរ​គាំងបេះដូង ក្រោយ​ដឹង​មូលហេតុ​ដែល​បុរស​ចំណាស់​ស្រឡាញ់​តុក្កតា​សិច​ជាង​មនុស្ស​ស្រី​ពិត​

6 Videos

​បុរស​មិន​បង្ហាញ​អត្តសញ្ញាណ​ម្នាក់​សុខចិត្ត​ចំណាយពេល​វេលា​ស្ទើ​ពាក់កណ្ដាល​ជីវិត​របស់ខ្លួន​ដើម្បី​រស់នៅ​ជាមួយ​តុក្កតា​សិច​ជាច្រើន​ដែលមាន​ចំនួន​លើសពី ៣០ តុក្កតា ហើយ​បុរស​រូបនេះ​ថែមទាំង​បង្ហើប​ថា «​ខ្ញុំ​ស្រឡាញ់​មិត្តស្រី​របស់ខ្ញុំ​ទាំងនេះ​ខ្លាំងណាស់​» ។

ស្ទើរ​គាំងបេះដូង ក្រោយ​ដឹង​មូលហេតុ​ដែល​បុរស​ចំណាស់​ស្រឡាញ់​តុក្កតា​សិច​ជាង​មនុស្ស​ស្រី​ពិត​

M88

​បុរស​វ័យ​ចំណាស់​ខាងលើ​បាន​ប្រាប់​ពី​អារម្មណ៍​របស់គាត់​ទៅកាន់​គេហទំព័រ Wittyfeet ថា ការរស់នៅ​ជាមួយ​តុក្កតា​សិច​ទាំងអស់នេះ​គឺអាច​ជួយ​ឲ្យ​ជីវិត​របស់គាត់​រីករាយ និង គេច​ផុតពី​ភាពស្មុគស្មាញ​បាន​ទៀតផង ។ លោក​បន្តថា តុក្កតា​សិច​ទាំងអស់នេះ​គឺជា​មិត្តស្រី​របស់លោក ហើយ​លោក​ស្រឡាញ​គេ​ទាំងអស់នេះ​ខ្លាំងណាស់ ហើយ​ស្មើៗ​គ្នា លោក​តែងតែ​ចំណាយ​ពេលវេលា​របស់លោក​ជា​រៀងរាល់ថ្ងៃ​ដើម្បី​បង្កើត​ភាពសប្បាយ​រីករាយ​ជាមួយ​ពួកគេ​(​តុក្កតា​សិច​) ។

ស្ទើរ​គាំងបេះដូង ក្រោយ​ដឹង​មូលហេតុ​ដែល​បុរស​ចំណាស់​ស្រឡាញ់​តុក្កតា​សិច​ជាង​មនុស្ស​ស្រី​ពិត​

​ជាការ​ពិតណាស់ ការសម្រេចចិត្ត​ជ្រើសរើស​តុក្កតា​សិច​មក​ធ្វើជា​ដៃគូ​ជីវិត​នេះ​គឺ​ប្រាស់ចាក​ជាមួយ​លក្ខខណ្ឌ​ធម្មជាតិ ប៉ុន្តែ​ទោះជា​យ៉ាងណា​បុរស​ម្នាក់នេះ​មិនដែល​គិត​រឿង​ទាំងអស់​នេះឡើយ ដោយ​លោក​បាន​ពន្យល់ថា ការសម្រេចចិត្ត​ដូចនេះ​គឺជា​មធ្យោបាយ​មួយ​អាចជួយ​ឲ្យ​លោក​សប្បាយចិត្ត និង​ជៀស​ឆ្ងាយ​ពី​ភាព​ឯកោ ៕ (​ប្រភព វី​ធី​ហ្វី​ដ​) កុសល​

ស្ទើរ​គាំងបេះដូង ក្រោយ​ដឹង​មូលហេតុ​ដែល​បុរស​ចំណាស់​ស្រឡាញ់​តុក្កតា​សិច​ជាង​មនុស្ស​ស្រី​ពិត​ស្ទើរ​គាំងបេះដូង ក្រោយ​ដឹង​មូលហេតុ​ដែល​បុរស​ចំណាស់​ស្រឡាញ់​តុក្កតា​សិច​ជាង​មនុស្ស​ស្រី​ពិត​ស្ទើរ​គាំងបេះដូង ក្រោយ​ដឹង​មូលហេតុ​ដែល​បុរស​ចំណាស់​ស្រឡាញ់​តុក្កតា​សិច​ជាង​មនុស្ស​ស្រី​ពិត​ស្ទើរ​គាំងបេះដូង ក្រោយ​ដឹង​មូលហេតុ​ដែល​បុរស​ចំណាស់​ស្រឡាញ់​តុក្កតា​សិច​ជាង​មនុស្ស​ស្រី​ពិត​ស្ទើរ​គាំងបេះដូង ក្រោយ​ដឹង​មូលហេតុ​ដែល​បុរស​ចំណាស់​ស្រឡាញ់​តុក្កតា​សិច​ជាង​មនុស្ស​ស្រី​ពិត​ស្ទើរ​គាំងបេះដូង ក្រោយ​ដឹង​មូលហេតុ​ដែល​បុរស​ចំណាស់​ស្រឡាញ់​តុក្កតា​សិច​ជាង​មនុស្ស​ស្រី​ពិត​ស្ទើរ​គាំងបេះដូង ក្រោយ​ដឹង​មូលហេតុ​ដែល​បុរស​ចំណាស់​ស្រឡាញ់​តុក្កតា​សិច​ជាង​មនុស្ស​ស្រី​ពិត​ស្ទើរ​គាំងបេះដូង ក្រោយ​ដឹង​មូលហេតុ​ដែល​បុរស​ចំណាស់​ស្រឡាញ់​តុក្កតា​សិច​ជាង​មនុស្ស​ស្រី​ពិត​ស្ទើរ​គាំងបេះដូង ក្រោយ​ដឹង​មូលហេតុ​ដែល​បុរស​ចំណាស់​ស្រឡាញ់​តុក្កតា​សិច​ជាង​មនុស្ស​ស្រី​ពិត​