ពេជ្រ អា​វី​ហ្សា ៖ ក្រោយ​បែក​សង្សារ​កំពូល​ប្រចណ្ឌ​ចំណាយលុយ​៥០០០​ដុល្លារ​ធ្វើខ្លួន​ឡើង​ស៊េរី

dnt-news : ​ពេជ្រ អា​វី​ហ្សា ដែល​គេ​ស្គាល់​ថា​ធ្លាប់មាន​សង្សារ​ឈ្មោះ ហ៊ា ហេង ដែល​នាង​និយាយថា ជា​សង្សារ​កំពូល​ប្រច​ណ្ឌ័ ក្រោយពី​បែក​គ្នា​ដោយសារ​ស្នហ៍​ជូរចត់​ឆ្អែត​ចិត្ត​ដូច​ឆ្អែត​បាយ នោះ​នាង​និយាយ​យ៉ាង​ប្រហើរ​អត់​កើតទុក្ខ​ប៉ុន​សរសៃសក់​ថា ចំណាយ ៥០០០​ដុល្លារ​លេង​ដើម្បី​ធ្វើខ្លួន​ឲ្យ​ស្អាត ដូច​ឡើង​ស៊