ក្រុមការងារយេនឌ័រ និងកុមារនៃក្រសួង កសិកម្ម ជាមួយអង្គការ មិនមែនរដ្ឋាភិបាល នឹងរៀបចំវេទិការជាតិ ដើម្បីដោះស្រាយ កង្វល់កសិករ

ភ្នំពេញ៖ ក្រុមការងារយេនឌ័រ និងកុមារនៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ សហការជាមួយអង្គការ មិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាតិ និងអន្តរជាតិចំនួន១៣ និងវិស័យឯកជន មួយចំនួនទៀត នឹងបានរៀបចំវេទិកា កសិករថ្នាក់ជាតិលើកទី៦ ក្រោមប្រធានបទ “កសិករស្ត្រីឆ្នើម ក្នុងវិស័យ កសិកម្ម” ដើម្បីពិភាក្សា បន្ថែមទៀត និងរិះរកយុទ្ធសាស្ត្រ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ក្នុងការឆ្លើយតប ទៅនឹងកង្វល់របស់កសិករ។
វេទិកាកសិករ ថ្នាក់ជាតិលើកទី៦ ដែលនឹងធ្វើឡើង ថ្ងៃ ពុធ ទី ៩ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៦ខាងមុខនេះ ក្រុមអ្នកពាក់ព័ន្ធ លើវិស័យកសិកម្ម សហការ យ៉ាងជិតស្និទ្ធ ជាមួយកសិករស្រ្តី នឹងផ្តល់នូវ យុទ្ធសាស្រ្តសំខាន់ៗ ដើម្បីដោះស្រាយ កង្វល់ជាអាទិភាព ទាំងបីគឺ ការរក ទឹក ទុន និងទីផ្សារ សម្រាប់ផលិតផល កសិកម្ម ។
គួរបញ្ចាក់ថា ការស្វែងរកដំណោះស្រាយ ចំពោះកង្វល់របស់ កសិករអំពីតម្លៃទីផ្សារ ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ និង ការវិនិយោគ នៅតែជាបញ្ហាប្រឈម វាបានកើតឡើង និងបណ្តាលឲ្យមាន ការបាត់បង់ផ្នែក សេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំធេង ចំពោះប្រទេស ដែលនៅក្នុងនោះ ប្រជាជនជាង ៨០ភាគរយ នៃចំនួន ប្រជាជនសរុប ពឹងអាស្រ័យលើ ការងារកសិកម្ម៕

ក្រុមការងារយេនឌ័រ និងកុមារនៃក្រសួង កសិកម្ម ជាមួយអង្គការ មិនមែនរដ្ឋាភិបាល នឹងរៀបចំវេទិការជាតិ ដើម្បីដោះស្រាយ កង្វល់កសិករ

ក្រុមការងារយេនឌ័រ និងកុមារនៃក្រសួង កសិកម្ម ជាមួយអង្គការ មិនមែនរដ្ឋាភិបាល នឹងរៀបចំវេទិការជាតិ ដើម្បីដោះស្រាយ កង្វល់កសិករ

  • ក្រុមការងារយេនឌ័រ និងកុមារនៃក្រសួង កសិកម្ម ជាមួយអង្គការ មិនមែនរដ្ឋាភិបាល នឹងរៀបចំវេទិការជាតិ ដើម្បីដោះស្រាយ កង្វល់កសិករ已关闭评论
  • 16 views
  • Hide Sidebar
    A+