សម្ដេចតេជោ៖ ផ្លូវជាតិលេខ៣ គឺផ្លូវដែលមាន សក្កានុពលសម្រាប់ ការអភិវឌ្ឍន៍ សេដ្ឋកិច្ចជាតិ

ភ្នំពេញ៖ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នៅល្ងាចថ្ងៃទី៤ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៦នេះ បានបង្ហាញពីសក្ដានុពល ផ្លូវជាតិលេខ៣ ដែលមានការអភិវឌ្ឍន៍ ជាច្រើនមានដូចជារោងចក្រ សហគ្រាស សិប្បកម្ម និងឃ្លាំងស្តុក ទំនិញជាដើម។

សម្ដេចតេជោ បានសរសេរក្នុង បណ្ដាញទំនាក់ទំនង សង្គមហ្វេសប៊ុកថា ផ្លូវជាតិលេខ៣ (១៤៣គមពីភ្នំពេញ-កំពត) គឺជាផ្លូវជាតិដែលមាន សារៈសំខាន់មួយសំរាប់ ការធ្វើដំណើររបស់ ប្រជាពលរដ្ឋ ជាពិសេសអ្នកដែល ត្រូវធ្វើដំណើរមកកាន់ ភូមិភាគនារតីនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា រឺមកកាន់តំបន់ ឆ្នេរសមុទ្រដ៏ស្រស់ស្អាត របស់ប្រទេសកម្ពុជា។ ផ្លូវជាតិលេខ៣នេះ អាចនាំអ្នកដំណើរ មកកាន់តំបន់សំខាន់ៗ ដូចជាទីរួមខេត្តកំពត ខេត្តកែប រឬក៏អាចហួសទៅ ខេត្តព្រះសីហនុក៏បាន។ ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មាន ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ផ្លូវជាតិលេខ៣ ត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជាជួសជុល និងស្ថាបនាអោយ មានភាពស្រស់ស្អាត និងងាយស្រួល ក្នុងការធ្វើដំណើរ ។

សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានសរសេរបន្ថែមថា "ដោយសារតែ សក្កានុពលនៃផ្លូវនេះ តំបន់មួយចំនួននៅ តាមបណ្តោយ ផ្លូវជាតិលេខ៣ មានការអភិវឌ្ឍន៍ ច្រើនដូចជាអភិវឌ្ឍន៍ ខាងរោងចក្រសហគ្រាស សិប្បកម្ម និងឃ្លាំងស្តុកទំនិញជាដើម ដែលទាំអស់នេះគឺ បានចូលរួមចំណែក យ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ ជីវភាពរស់នៅរបស់ ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែប្រសើរ ឡើង។ ការរីកចម្រើនទាំងអស់នេះ គឺដោយសារប្រទេស យើងមានសុខសន្តិភាព "៕

សម្ដេចតេជោ៖ ផ្លូវជាតិលេខ៣ គឺផ្លូវដែលមាន សក្កានុពលសម្រាប់ ការអភិវឌ្ឍន៍ សេដ្ឋកិច្ចជាតិ

សម្ដេចតេជោ៖ ផ្លូវជាតិលេខ៣ គឺផ្លូវដែលមាន សក្កានុពលសម្រាប់ ការអភិវឌ្ឍន៍ សេដ្ឋកិច្ចជាតិ

សម្ដេចតេជោ៖ ផ្លូវជាតិលេខ៣ គឺផ្លូវដែលមាន សក្កានុពលសម្រាប់ ការអភិវឌ្ឍន៍ សេដ្ឋកិច្ចជាតិ

សម្ដេចតេជោ៖ ផ្លូវជាតិលេខ៣ គឺផ្លូវដែលមាន សក្កានុពលសម្រាប់ ការអភិវឌ្ឍន៍ សេដ្ឋកិច្ចជាតិ

សម្ដេចតេជោ៖ ផ្លូវជាតិលេខ៣ គឺផ្លូវដែលមាន សក្កានុពលសម្រាប់ ការអភិវឌ្ឍន៍ សេដ្ឋកិច្ចជាតិ

សម្ដេចតេជោ៖ ផ្លូវជាតិលេខ៣ គឺផ្លូវដែលមាន សក្កានុពលសម្រាប់ ការអភិវឌ្ឍន៍ សេដ្ឋកិច្ចជាតិ

សម្ដេចតេជោ៖ ផ្លូវជាតិលេខ៣ គឺផ្លូវដែលមាន សក្កានុពលសម្រាប់ ការអភិវឌ្ឍន៍ សេដ្ឋកិច្ចជាតិ

សម្ដេចតេជោ៖ ផ្លូវជាតិលេខ៣ គឺផ្លូវដែលមាន សក្កានុពលសម្រាប់ ការអភិវឌ្ឍន៍ សេដ្ឋកិច្ចជាតិ

សម្ដេចតេជោ៖ ផ្លូវជាតិលេខ៣ គឺផ្លូវដែលមាន សក្កានុពលសម្រាប់ ការអភិវឌ្ឍន៍ សេដ្ឋកិច្ចជាតិ