{ភាគ១២}« លោក កឹម សុខា អួតប្រាប់ម៉ែបង្កើត ថាប្រពន្ធចុងគាត់ ដែលជាស្រីយួន មានកូនប្រុស អាយុ៥ខែក្នុងផ្ទៃ

« លោក កឹម សុខា អួតប្រាប់ម៉ែបង្កើត ថាប្រពន្ធចុងគាត់ដែលជាស្រីយួ...

រឿង កឹម សុខា វគ្គទី១២« លោក កឹម សុខា អួតប្រាប់ម៉ែបង្កើត ថាប្រពន្ធចុងគាត់ដែលជាស្រីយួន មានកូនប្រុសអាយុ៥ខែក្នុងផ្ទៃ»ខ្ញុំសូមបង្ហោះនូវសម្តីឆ្លើយឆ្លងគ្នារវាងលោក កឹម សុខា ជាមួយប្រពន្ធចុងឈ្មោះ យ៉េស ( ម៉ាក់អានីតា) អួតពីប្រពន្ធយួនរបស់គាត់មានផ្ទៃពោះ៥ខែ ជាកូនប្រុស ខ្មែរកាត់យួន គឺលោក កឹម សុខា ជាមួយស្រីយួន។និយាយថា ស្អប់យួន ប៉ុន្តែ បែរជាលោក កឹម សុខា យកប្រពន្ធជាជនជាតិយួន ហើយសប្បាយចិត្តនៅពេលដឹងថា មានកូនប្រុសជាមួយប្រពន្ធចុងជាយួន។ថ្ងៃទី 21 ខែ 08 ឆ្នាំ 2011( កឹម សុខា ជាមួយប្រពន្ធចុង យ៉េស ( ម៉ាក់អានីតា )ស្ដ្រីកំណាន់៖ យ៉ាងម៉េចហើយ? កឹម សុខា៖ តេទៅម៉ែម៉ិញ (ម្តាយ កឹម សុខា)។ ស្រីកំណាន់៖ ម៉ែថាយ៉ាងម៉េច? កឹម សុខា៖ ម៉ែគាត់ថាកូនឯងដឹងទេ ឥឡូវគេថាមាន 5 ខែហើយ មែនឬក៏ អត់ ទេកូន ម៉ែខំអរ មែនឬអត់ទេ? គាត់ថាតិចគេកុហកទៅ ចុះកាល ម៉ែជួបម៉េចអត់ឮសូរនិយាយ ម៉េចឥឡូវក៏ថាមាន 5 ខែ ហើយខ្ញុំថាមែនម៉ែ គាត់ថាចុះមែនម៉េចក៏ទើប 5 ខែបានដឹង។ ស្រីកំណាន់៖ ប្រាប់គាត់ថាអត់ដឹង សួរខ្ញុំដែរថា ចុះម្ចាស់ខ្លួនគេ ខ្លួនថាគេ (កឹម សុខា) សប្បាយចិត្ត គេចង់បានកូនប្រុស។ កឹម សុខា៖ គាត់ថាតិចគេកុហកទៅ កុហកម៉ែ គាត់ថាមែនឬអត់ទេ? ចុះមុនម៉េចក៏អត់ប្រាប់ម៉េចក៏ 5 ខែហើយទើបប្រាប់។ ស្រីកំណាន់៖ ម៉េចក៏មិនរៀបរាប់ប្រាប់គាត់ផង។ កឹម សុខា៖ ខ្ញុំមិនដឹងប្រាប់ថាម៉េចទេ ខ្ញុំមិនយល់ទេ 5 ខែបានដឹងអញ្ចឹង។ ស្រីកំណាន់៖ មិនដឹងវាអត់រដូវ បើមានយើងវាមិនដឹង វាមានអុលចាស់ៗគេថាមានអុលវាអញ្ចឹងទាល់តែវារើបំរ៉ាស់ទើបយើងដឹង។ កឹម សុខា៖ ខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំទៅខេត្តកំពង់ចាមជាមួយគ្នាប្រហែលខែ02 ខែ3 អីហ្នឹងទៅជាប់លាប់ជាមួយគ្នា ហើយក្រោយមកចេះតែអត់មករដូវ ប៉ុន្តែក្រែងលោស្មានតែសុខភាពគេ គាត់ចង់បញ្ជាក់ឱ្យច្បាស់។ ស្រីកំណាន់៖ ខ្ញុំដឹងហើយ ថ្ងៃទៅខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំសង្ស័យដូចជាចំឡែកពេលយើងពាក់អាវរឹបទៅឡើងក្បាលពោះ អញ្ចឹងខ្លួនចេះតែឆ្ងល់។ កឹម សុខា៖ គាត់ឆ្ងល់ថា មិនដែលអ្នកណា 5 ខែហើយទើបដឹង ខ្ញុំថាមិនមែន 5 ខែឯណា 4 ខែតើ តែវាចេះតែថា 5 ទៅ។ ស្រីកំណាន់៖ ហ្នឹងហើយបំរ៉ាស់ដឹង និយាយទៅតាំងពី3 ខែជាង ប៉ុន្តែយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ ខ្ញុំចេះតែសួរបងនៅស្រុកថាដែលអញ្ចឹងឬអត់? គាត់ថាអញអញ្ចឹងដែរ អត់មក ស្បូនអណ្តែតអញ្ចឹងដែរ ហើយខ្លួនថាដូចមិនស្រួលទេដូចបំរ៉ាស់ៗយ៉ាងម៉េចទេ ទៅមើល (អាចសំដៅទៅមើលអេកូ) ទៅឃើញ ហើយគាត់ថាខ្ញុំកុហកទៀត? កឹម សុខា៖ គាត់ខ្លាចមិនមែន ខ្ញុំថាអត់ទេ។ ស្រីកំណាន់៖ ចាំឱ្យគាត់មើលមុខមើល ដូចអ្នកណាគេ មិនដឹងគេសប្បាយ ចិត្ត ប៉ុណ្ណាទេអី? ថាកុហកគាត់ទៀត។ កឹម សុខា៖ ហ្នឹងហើយ គាត់ខ្លាចកុហកគាត់។ ស្រីកំណាន់៖ ខ្ញុំថាអញ្ចេះ កាលខ្ញុំទៅខេត្តបាត់ដំបង ម៉ែខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់ ខ្ញុំស្លៀក ខោទៅដូចមានអារម្មណ៍ចុកពោះយ៉ាងម៉េចទេ ស្លៀកខោខ្មៅហ្នឹង ដូចមិនស្រួលទេ ព្រោះធម្មតាពោះយើងទន់ ស្លៀកខោ ពាក់អាវរឹបទៅដូចរាងដុំៗ។ កឹម សុខា៖ ហ្នឹងហើយ ចាំថ្ងៃណានេះតេទៅលេងគាត់ ពន្យល់គាត់ផង កុំឱ្យគាត់អត់អស់ចិត្ត។ ស្រីកំណាន់៖ ខ្ជិលណាស់។ កឹម សុខា៖ គាត់ខ្លាចចេះតែថាទៅ ខ្ញុំថាមានមែន។ ស្រីកំណាន់៖ កុំភ័យពេក ចាំតៃកុងចេះបើកស្ទាត់បន្តិចចាំដឹកដើរលេង ខ្ជិលនិយាយតាមទូរស័ព្ទ។សូមស្តាប់សម្លេងឆ្លើយឆ្លងគ្នា រវាងលោក កឹម សុខា ជាមួយនិងប្រពន្ធចុងឈ្មោះ យ៉េស ហៅម៉ាក់អានីតា ដូចខាងក្រោម៖

Posted by រឿងពិត CNRP on Friday, March 4, 2016