ម៉ា​ឡេ​កា រដ្ឋ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​របស់​ម៉ាឡេស៊ី​នាពេល​រាត្រី​

​ម៉ា​ឡា​កា​-​ម៉ាឡេស៊ី ៖ រដ្ឋ​ម៉ា​ឡា​កា (Malacca ឬ MELAKA) គឺជា​រដ្ឋ​ទី​១ របស់​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី ដែលមាន​ដើមកំណើត​នៅ​ឆ្នាំ​១៤០១ បើ​គិត​មកដល់​បច្ចុប្បន្ន​រដ្ឋ​នេះ​មាន​អាយុកាល ៦១៥​ឆ្នាំ​មកហើយ​។ នៅក្នុង​រដ្ឋ​នេះ​មាន​តំបន់​ទេសចរ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ជាច្រើន តែ​យ៉ាងណា​បច្ចុប្បន្ន​រដ្ឋ​នេះ​មានការ​អភិវឌ្ឍន៍​សាងសង់​អគារ​ខ្ពស់ៗ​ជាច្រើន​ផងដែរ​។ បើ​គេ​គយគន់​ទិដ្ឋភាព​ពេល​រាត្រី គេ​នឹង​ឃើញ​ភ្លើង​ចំរុះ​ពណ៌​គួរ​ជាទី​ចាប់អារម្មណ៍​។​

 សូម​ទស្សនា​ទិដ្ឋភាព​ពេល​រាត្រី​នៅក្នុង​រដ្ឋ MELAKA ដែល​សារព័ត៌មាន​ថ្មីៗ បាន​ផ្តិត​យក​ពីលើ​ដំបូល​សណ្ឋាគារ ដែលមាន 43​ជាន់ ឈ្មោះថា SWISS-GARDEN HOTEL ដូចតទៅ​៖

ម៉ា​ឡេ​កា រដ្ឋ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​របស់​ម៉ាឡេស៊ី​នាពេល​រាត្រី​

ម៉ា​ឡេ​កា រដ្ឋ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​របស់​ម៉ាឡេស៊ី​នាពេល​រាត្រី​

ម៉ា​ឡេ​កា រដ្ឋ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​របស់​ម៉ាឡេស៊ី​នាពេល​រាត្រី​

ម៉ា​ឡេ​កា រដ្ឋ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​របស់​ម៉ាឡេស៊ី​នាពេល​រាត្រី​

ម៉ា​ឡេ​កា រដ្ឋ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​របស់​ម៉ាឡេស៊ី​នាពេល​រាត្រី​

ម៉ា​ឡេ​កា រដ្ឋ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​របស់​ម៉ាឡេស៊ី​នាពេល​រាត្រី​

ម៉ា​ឡេ​កា រដ្ឋ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​របស់​ម៉ាឡេស៊ី​នាពេល​រាត្រី​

ម៉ា​ឡេ​កា រដ្ឋ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​របស់​ម៉ាឡេស៊ី​នាពេល​រាត្រី​

ម៉ា​ឡេ​កា រដ្ឋ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​របស់​ម៉ាឡេស៊ី​នាពេល​រាត្រី​

ម៉ា​ឡេ​កា រដ្ឋ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​របស់​ម៉ាឡេស៊ី​នាពេល​រាត្រី​

ម៉ា​ឡេ​កា រដ្ឋ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​របស់​ម៉ាឡេស៊ី​នាពេល​រាត្រី​

ម៉ា​ឡេ​កា រដ្ឋ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​របស់​ម៉ាឡេស៊ី​នាពេល​រាត្រី​

ម៉ា​ឡេ​កា រដ្ឋ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​របស់​ម៉ាឡេស៊ី​នាពេល​រាត្រី​

ម៉ា​ឡេ​កា រដ្ឋ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​របស់​ម៉ាឡេស៊ី​នាពេល​រាត្រី​

ម៉ា​ឡេ​កា រដ្ឋ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​របស់​ម៉ាឡេស៊ី​នាពេល​រាត្រី​

ម៉ា​ឡេ​កា រដ្ឋ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​របស់​ម៉ាឡេស៊ី​នាពេល​រាត្រី​

ម៉ា​ឡេ​កា រដ្ឋ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​របស់​ម៉ាឡេស៊ី​នាពេល​រាត្រី​

ម៉ា​ឡេ​កា រដ្ឋ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​របស់​ម៉ាឡេស៊ី​នាពេល​រាត្រី​

ម៉ា​ឡេ​កា រដ្ឋ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​របស់​ម៉ាឡេស៊ី​នាពេល​រាត្រី​

ម៉ា​ឡេ​កា រដ្ឋ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​របស់​ម៉ាឡេស៊ី​នាពេល​រាត្រី​

ម៉ា​ឡេ​កា រដ្ឋ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​របស់​ម៉ាឡេស៊ី​នាពេល​រាត្រី​


អ្នក​ឆ្លង​អេដស៍ ៣នាក់ សង្ស័យថា ខ្លួន​អាច​ឆ្លង​ដោយសារ​ចាក់​ថ្នាំ​នៅ​ពេទ្យ​ឯកជន​១ ក្បែរ​ភូមិ​ប្តី​ប្រពន្ធ​មួយគូ​វ័យ​ជាង ៥០ ឆ្នាំ ឆ្លង​មេរោគ​អេដស៍​ទាំង​មិន​អស់ចិត្ត​ភូមិពាម​៖​អ្នកឆ្លង​មេរោគ​អេដស៍​សួរ​រកមូល​ហេតុ​ចម្លង​ ​ឯក្រសួង​នៅ​តែ​មិន​ទាន់​រក​ឃើញ​