រថយន្តដឹកសាំង បុកគ្នាលើស្ពានគីស្សូណា ក្រឡាប់ផ្ញារជើង រថយន្តដឹកដំឡូង បាក់បង្កាន់ដៃស្ពាន និងខូចខាតរថយន្ត ៤គ្រឿងទៀត

កំពង់ចាម៖ សេចក្តីរាយការណ៍ នៅម៉ោងប្រមាណ ៧យប់ថ្ងៃទី៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ នេះ គ្រោះថ្នាក់ចរាចរមួយ នៅលើស្ពានគីស្សូណា រវាងរថយន្តដឹកសាំង និងរថយន្តដឹកដំឡូង បានបង្កឲ្យបាក់បង្កាន់ដៃស្ពាន ក្រឡាប់ផ្ញារជើងរថយន្តដឹកដំឡូង និងរថយន្ត៤គ្រឿង ទៀតរងការខូចខាត។

សេចក្តីរាយការណ៍បាន បញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថា សំណាងល្អដែលក្នុង ស៊ីទែនរថយន្តដឹកសាំងនោះ ពុំមានសំាង កុំអីប្រហែលបង្កឲ្យ មានការឆាបឆេះ ធ្ងនធ្ងរនៅលើស្ពាន គីស្សូណានេះហើយ ដោយឡែកគ្រោះថ្នាក់នេះ បានបង្កឲ្យបាក់បង្កាន់ដៃស្ពាន ហើយរថយន្តដឹកដំឡូង បានក្រឡាប់ផ្ញារជើង រថយន្តកាមរីឆ្លាមរងការ ខូចខាតមួយចំហៀង រថយន្តទេសចរណ៍ ១២កៅអីមួយទៀត ខូចខ្ចិចខាងក្រោយ កាមរីឆ្លាមមួយទៀតខូច អស់មួយចំហៀងដែរ និងរថយន្តភីកអាប់ មួយគ្រឿងទៀតរងការ ខូចខាតបន្តិចបន្តួច។

យ៉ាងណាក៏ដោយ សេចក្តីរាយការណ៍ នៅមិនទាន់បញ្ជាក់អំពី មូលហេតុពិតប្រាកដ នៅឡើយថា គ្រោះថ្នាក់នេះបង្កឡើង ដោយរថយន្តមួយណា ហើយកើតចេញពីមូលហេតុ អ្វីនោះនៅឡើយទេ៕

រថយន្តដឹកសាំង បុកគ្នាលើស្ពានគីស្សូណា ក្រឡាប់ផ្ញារជើង រថយន្តដឹកដំឡូង បាក់បង្កាន់ដៃស្ពាន និងខូចខាតរថយន្ត ៤គ្រឿងទៀត

រថយន្តដឹកសាំង បុកគ្នាលើស្ពានគីស្សូណា ក្រឡាប់ផ្ញារជើង រថយន្តដឹកដំឡូង បាក់បង្កាន់ដៃស្ពាន និងខូចខាតរថយន្ត ៤គ្រឿងទៀត

រថយន្តដឹកសាំង បុកគ្នាលើស្ពានគីស្សូណា ក្រឡាប់ផ្ញារជើង រថយន្តដឹកដំឡូង បាក់បង្កាន់ដៃស្ពាន និងខូចខាតរថយន្ត ៤គ្រឿងទៀត

រថយន្តដឹកសាំង បុកគ្នាលើស្ពានគីស្សូណា ក្រឡាប់ផ្ញារជើង រថយន្តដឹកដំឡូង បាក់បង្កាន់ដៃស្ពាន និងខូចខាតរថយន្ត ៤គ្រឿងទៀត

រថយន្តដឹកសាំង បុកគ្នាលើស្ពានគីស្សូណា ក្រឡាប់ផ្ញារជើង រថយន្តដឹកដំឡូង បាក់បង្កាន់ដៃស្ពាន និងខូចខាតរថយន្ត ៤គ្រឿងទៀត