តារា​ស្រី​៩​រូប​ដែល​​ជា​​ស្រី​ស្អាត​ជាង​គេ​ប្រចាំ​ក្រុម

វា​មិន​មែន​ជា​​រឿង​ប្លែក​​​អ្វី​នោះ​ទេ ដែល​តារា​ស្រី​ក្នុង​វិស័យ​​ចម្រៀង K-Pop កម្រ​ថា​មិន​ស្អាត​ណាស់។ យ៉ាងណាក្ដី​ ទោះ​មាន​ភ្នំ​មួយ​ខ្ពស់​ក៏​នៅ​មាន​ភ្នំ​មួយ​ទៀត​ខ្ពស់​ជាង​ដែរ ក៏​ដូច​ជា​តារា​ស្រី​ទាំង​នោះ​ទោះ​ស្អាត​ដូច​គ្នា​ទាំង​អស់​ក៏​នៅ​តែ​មាន​គេ​ចាត់​ថ្នាក់​នរណា​ស្អាត​ជាងនរណា​ដែរ។ បើ​តាម​គេហទំព័រ allkpop បាន​រើស​យក​តារា​ស្រី​១០​រូប​ដែល​ចាត់​ទុក​ជា​ស្រី​ស្អាត​ប្រចាំ​ក្រុម។ ចង់​ដឹង​មាន​នរណា​ខ្លះសូម​មើល​ខាងក្រោម៖

 

តារា​ស្រី​៩​រូប​ដែល​​ជា​​ស្រី​ស្អាត​ជាង​គេ​ប្រចាំ​ក្រុម

 

តារា​ស្រី​៩​រូប​ដែល​​ជា​​ស្រី​ស្អាត​ជាង​គេ​ប្រចាំ​ក្រុម

 

តារា​ស្រី​៩​រូប​ដែល​​ជា​​ស្រី​ស្អាត​ជាង​គេ​ប្រចាំ​ក្រុម

 

តារា​ស្រី​៩​រូប​ដែល​​ជា​​ស្រី​ស្អាត​ជាង​គេ​ប្រចាំ​ក្រុម

 

តារា​ស្រី​៩​រូប​ដែល​​ជា​​ស្រី​ស្អាត​ជាង​គេ​ប្រចាំ​ក្រុម

 

តារា​ស្រី​៩​រូប​ដែល​​ជា​​ស្រី​ស្អាត​ជាង​គេ​ប្រចាំ​ក្រុម

 

តារា​ស្រី​៩​រូប​ដែល​​ជា​​ស្រី​ស្អាត​ជាង​គេ​ប្រចាំ​ក្រុម

 

តារា​ស្រី​៩​រូប​ដែល​​ជា​​ស្រី​ស្អាត​ជាង​គេ​ប្រចាំ​ក្រុម

 

តារា​ស្រី​៩​រូប​ដែល​​ជា​​ស្រី​ស្អាត​ជាង​គេ​ប្រចាំ​ក្រុម

 

ចុចអាន៖តារា​ប្រុស​១០​ដួង​ដែល​គេ​ចាត់​ទុក​ថា​ជា​បុរស​សង្ហា​ប្រចាំ​ក្រុម

 

ប្រែសម្រួល៖ ហេង សុធារិទ្ធិ
ប្រភព៖ allkpop​​​