បេ​ប៊ី មាន​ប្រុសៗ​ស្រលាញ់​ច្រើនតែ​យក​ទេ​នាំ​ជាប់ដៃ​ជាប់ជើង​

dnt-news ​ក្រោយ​រឿង​ថា​មាន​ឧក​ញ្ញា​ច្រើន​តាម​ក្រវែល​ស្ងប់ស្ងាត់​ក៏​ស្រាប់តែ​លេចមុខ​បុរស​ប្លែក​មុខ ម្នាក់​មាន​រូបរាង សង្ហា​មិន​ចាញ់​ពី​តារា​សិល្បៈ​ថតរូប​ជាមួយ​នាង​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​បង្ហាញ​ពី​ភាពស្និទ្ធស្នាល​របស់គេ​ពួកគេ ។ ជួប​កញ្ញា បេ​ប៊ី នាង​បាន​បដិសេធថា​បុរស​ដែល​ថតរូប​ជាមួយ​នាង​យ៉ាង​ស្និទ្ធស្នាល