ម៉ោង៣ រសៀល ជាសមរភូមិសិច ល្អបំផុតដែល មិនអាចរំលងបាន

សុខភាព៖ យោងតាមការសិក្សា ដែលបានផ្សាយដោយ គេហទំព័រ Daily Mail បានឲ្យដឹងថា ពេលវេលារួមភេទ ដ៏ល្អបំផុតគឺនៅម៉ោង៣ រសៀល ជាពេលដែលស្ត្រី ផលិតកម្រិតអ័រម៉ូនខ្ពស់ ដែលធ្វើឲ្យនាងត្រៀមខ្លួន រួចជាស្រេចក្នុងការ ចូលសមរភូមិ។ មួយវិញទៀតកម្រិត អ័រម៉ូន testosterone ទទួលខុសត្រូវចំពោះ ការដាស់អារម្មណ៍ផ្លូវភេទ និងកើនឡើងនៅ ពេលព្រឹក ធ្វើឲ្យវាក្លាយជាពេល វេលាដែលល្អបំផុត ក្នុងការរួមភេទ។

ដូច្នេះហើយ អ្នកត្រូវទម្លាប់មានការ រួមភេទតែពេលយប់? ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅអ្នកអាច សាកល្បងរួមភេទ ពេលរសៀល ឬពេលព្រឹកក៏បាន ដើម្បី ទទួលបានភាព សប្បាយរីករាយដ៏អស្ចារ្យ រកអ្វីប្រៀបផ្ទឹមពុំបាន។
សូមបញ្ជាក់ផងដែរថា សម្រាប់អ្នកដែលមាន ដៃគូច្រើន ក្នុងការរួមរ័ក គួរប្រើប្រាស់ ស្រោមអនាម័យ ដើម្បីសុខភាព ខ្លួនផ្ទាល់ និងដៃគូផងដែរ ៕

ម៉ោង៣ រសៀល ជាសមរភូមិសិច ល្អបំផុតដែល មិនអាចរំលងបាន