ក្រុមអ្នកគាំទ្រ CNRP ប៉ះទង្គិចជាមួយ ក្រុមនិសិ្សត ដែលអះអាងថា មកពីទីក្រុងភ្នំពេញ (Video)

ព្រះសីហនុ៖ ក្រុមអ្នកគាំទ្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ខេត្តព្រះសីហនុ នៅព្រឹកថ្ងៃនេះ បានប៉ះទង្គិចពាក្យសំដី ជាមួយក្រុមនិស្សិត ដែលអះអាងថាមកពីរាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីទាមទារអោយឯកឧត្តមកឹមសុខា  បកស្រាយពីស្នេហាជាមួយស្រីក្មេង ដែលបានកើតឡើងជាបូរហែរមកដល់ពេលនេះ។

ការប៉ះទង្គិចនេះ ធ្វើឡើយស្របពេលដែល ប្រធានស្តីទីគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ឯកឧត្តម កឹម សុខា ចុះទៅជួបអ្នកគាំទ្រ នៅក្នុងភូមិអូតាប៉ាង ឃុំអូរឧញ៉ាហេង ស្រុកព្រៃណប់ ខេត្តព្រះសីហនុ។

ក្រុមអ្នកគាំទ្រ CNRP ប៉ះទង្គិចជាមួយ ក្រុមនិសិ្សត ដែលអះអាងថា មកពីទីក្រុងភ្នំពេញ (Video)

ក្រុមអ្នកគាំទ្រ CNRP ប៉ះទង្គិចជាមួយ ក្រុមនិសិ្សត ដែលអះអាងថា មកពីទីក្រុងភ្នំពេញ (Video)

ក្រុមអ្នកគាំទ្រ CNRP ប៉ះទង្គិចជាមួយ ក្រុមនិសិ្សត ដែលអះអាងថា មកពីទីក្រុងភ្នំពេញ (Video)

ក្រុមអ្នកគាំទ្រ CNRP ប៉ះទង្គិចជាមួយ ក្រុមនិសិ្សត ដែលអះអាងថា មកពីទីក្រុងភ្នំពេញ (Video)

ក្រុមអ្នកគាំទ្រ CNRP ប៉ះទង្គិចជាមួយ ក្រុមនិសិ្សត ដែលអះអាងថា មកពីទីក្រុងភ្នំពេញ (Video)