អូ​តេស​យន្តហោះ​ចិន​រៀន​ញញឹម​ដោយ​ខាំ​ចង្កឹះ​

​dnt-news : បុគ្គលិក​អាកាសចរ​ចិន​កំពុង​ហាត់​សម​របៀប​ស្វាគមន៍​ភ្ញៀវ ដោយ​ប្រើ​ជាមួយ​ចង្កឹះ​និង​របស់​កាន់​ដៃ​ផ្សេងទៀត ជាមួយ​ស្នាមញញឹម​គួរឱ្យ​ចាប់អារម្មណ៍​។ បុគ្គលិក​នារី​ត្រូវដាក់​សៀវភៅ​លើ​ក្បាល​ឱ្យ​នឹងថ្កល់​និង​ខាំ​ចង្កឹះ​ដើម្បីឱ្យ​ការ​ញញឹម​មាន​ភាពស្រស់​ស្អាត​ទាក់ទាញ​រួមទាំង​គាប​ក្រដាស A4 នៅ​ចន្លោះ​ជង