តើ​កឹម សុខា ជា​នរណា ? ភាគ ០២

dnt-news : នៅ​ចុងឆ្នាំ​១៩៨០ លោក​បាន​រៀប​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ជាមួយ​កញ្ញា តែ ច័ន្ទ​មនោ ។ មួយឆ្នាំ​ក្រោយមក​អ្នក​ទាំងពីរ​មាន​បុត្រី​ម្នាក់​ឈ្មោះ កឹម មនោ​វិទ្យា ដែល​បានកើត​នៅ​ថ្ងៃទី​០២ ខែតុលា ឆ្នាំ​១៩៨១ ហើយ​បច្ចុប្បន្ន​ជា​មន្ត្រី​មួយរូប ដែរ​នៅក្នុង​គណៈបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​របស់​ឪពុក​នាង ។