តើ​កឹម សុខា ជា​នរណា ? ភាគបញ្ចប់

dnt-news : វិបត្តិ​នយោបាយ​ក្រោយ​ការបោះឆ្នោត​បានបញ្ចប់ ព្រោះ​គណបក្ស ប្រជាជន​កម្ពុជា និង​គណបក្ស​ហ្វ៊ុនស៊ីនប៉ិច ព្រមព្រៀងគ្នា​បង្កើត​រដ្ឋា​ភិ​បាលច​ម្រុះ ដោយ​ការចរចា​ថ្ងៃទី​១២-១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​១៩៩៨ ។