សែលកាត អបអរសាទិវា នារីអន្តរជាតិ ជាមួយរង្វាន់ជាច្រើន សម្រាប់គ្រប់គ្នា

ភ្នំពេញ៖ សែលកាត និងដៃគូរក្រុមហ៊ុន ស្មាតហ្វូន នីមួយៗ នឹងផ្តល់ជូន កម្មវិធីពិសេសៗ ដែលអាចឈ្នះ ទូរទស្សន៍ ឆ្នាំដាំបាយអគ្គិសនី គ្រឿងឧបរណ៍បន្ថែមផ្សេងៗ និងសម្ភារៈ ប្រើប្រាស់ ក្នុងផ្ទះជាច្រើនទៀត បន្ថែមពីលើការទិញ ទូរស័ព្ទម៉ូដណាមួយ ចាប់ពីថ្ងៃទី៥ដល់៨ ខែមីនានេះ។

កម្មវិធីពិសេសសម្រាប់ ទិវានារីអន្តរជាតិ ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនជាច្រើន បានចាប់ដៃគូរ ជាមួយសែលកាត ក្នុងព្រឹត្តការណ៍នេះ LG Oukitel InFocus និង Philips ត្រូវបានដាក់លក់ ក្នុង ព្រឹត្តិការណ៍នេះ ដោយមានកានផ្តល់ ជូនជាកញ្ចប់គម្រោង ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ ហៅទូរស័ព្ទ លេងអ៊ីនធើណេត និងគ្រឿងឧបករណ៍បន្ថែមទៀតផងដែរ៕

សែលកាត អបអរសាទិវា នារីអន្តរជាតិ ជាមួយរង្វាន់ជាច្រើន សម្រាប់គ្រប់គ្នា

សែលកាត អបអរសាទិវា នារីអន្តរជាតិ ជាមួយរង្វាន់ជាច្រើន សម្រាប់គ្រប់គ្នា

សែលកាត អបអរសាទិវា នារីអន្តរជាតិ ជាមួយរង្វាន់ជាច្រើន សម្រាប់គ្រប់គ្នា