ក្ដៅៗ! ក្រសួង​សុខាភិបាល​​បង្ហាញ​​ឈ្មោះ​ថ្នាំ​ក្លែង​ក្លាយ​សម្រាប់​ព្យាបាល​ថ្លើម​ប្រភេទ C

កាល​ពី​ព្រឹកមិញ​នេះ ទំព័រ Facebook នាយកដ្ឋាន​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹង​ជំងឺ​ឆ្លង CDC របស់​ក្រសួង​សុខាភិបាល បាន​ប្រកាស​ពី​ឈ្មោះ​ថ្នាំ​ក្លែង​ក្លាយ​សម្រាប់​ព្យាបាល​ជំងឺ​ថ្លើម​ប្រភេទ​ដែល​កំពុង​ចែកចាយ​នៅ​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ីអាគ្នេយ៍​យើង​នេះ បន្ទាប់ពី​ក្រសួង​សុខាភិបាល​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ភ្លាម​ពី​អង្គការ​សុខភាព​ពិភពលោក។

 

នាយកដ្ឋាន​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹង​ជំងឺ​ឆ្លង ក៏​បាន​អំពាវនាវ​ឲ្យ​វេជ្ជបណ្ឌិត​ទាំងអស់​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​នឹង​ថ្នាំ​ប្រភេទ​នេះ ការពារ​កុំ​ឲ្យ​ខាត​បង់​ថវិកា និង​ខូច​សុខភាព​អ្នក​ប្រើប្រាស់។ សូម​ប្រុង​ប្រយ័តុ្ន​ចំពោះ ២ ប្រភេទ​ខាង​ក្រោម​នេះ៖

 

ក្ដៅៗ! ក្រសួង​សុខាភិបាល​​បង្ហាញ​​ឈ្មោះ​ថ្នាំ​ក្លែង​ក្លាយ​សម្រាប់​ព្យាបាល​ថ្លើម​ប្រភេទ C

 

ក្ដៅៗ! ក្រសួង​សុខាភិបាល​​បង្ហាញ​​ឈ្មោះ​ថ្នាំ​ក្លែង​ក្លាយ​សម្រាប់​ព្យាបាល​ថ្លើម​ប្រភេទ C

ក្ដៅៗ! ក្រសួង​សុខាភិបាល​​បង្ហាញ​​ឈ្មោះ​ថ្នាំ​ក្លែង​ក្លាយ​សម្រាប់​ព្យាបាល​ថ្លើម​ប្រភេទ C

 

ដោយ៖ សុផាត