កំពូល​អ្នក​ថត​​ Selfie ​​មិន​​ខ្លាច​ស្លាប់​​​ ​ឃើញ​​​ហើយ​​​បុក​ពោះ​ជំនួស​

អ្នកចូលចិត្តថត Selfie ពីកំពូលអគារខ្ពស់ៗ មួយក្រុម ត្រូវគេស្គាល់ថា ជាជនជាតិរុស្ស៊ី បានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាភ័យ ប្រហោងពោះ ជំនួស ក្រោយថត ជាមួយ កាយវិការដ៏គ្រោះថ្នាក់ តាមអគារនៅទីក្រុង មូស្គូ រួមមាននៅ មជ្ឈមណ្ឌល ពាណិជ្ជកម្ម និងវិមានជ័យជំនះ Victory Monument និងនៅ មជ្ឈមណ្ឌល One Island East នៅទីក្រុងហុងកុងទៀតផង។

អ្នកឡើងកំពូលអគារ បានសំយុងខ្លួនចុះ ឈរជាន់តិចៗពីអគារ កប់ពពក ដោយមិនមានខ្សែ ក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពការពារ ខ្លួនឡើយ។ ទោះជាបែប នេះក្ដី ការថតទាំងប៉ុន្មានសន្លឹកនេះ ត្រូវគេមើលឃើញថាពុំ មាននរណា ម្នាក់ភ្លាត់ស្នៀត ឬមានរបួសទេ៕

កំពូល​អ្នក​ថត​​ Selfie ​​មិន​​ខ្លាច​ស្លាប់​​​ ​ឃើញ​​​ហើយ​​​បុក​ពោះ​ជំនួស​

កំពូល​អ្នក​ថត​​ Selfie ​​មិន​​ខ្លាច​ស្លាប់​​​ ​ឃើញ​​​ហើយ​​​បុក​ពោះ​ជំនួស​

កំពូល​អ្នក​ថត​​ Selfie ​​មិន​​ខ្លាច​ស្លាប់​​​ ​ឃើញ​​​ហើយ​​​បុក​ពោះ​ជំនួស​

កំពូល​អ្នក​ថត​​ Selfie ​​មិន​​ខ្លាច​ស្លាប់​​​ ​ឃើញ​​​ហើយ​​​បុក​ពោះ​ជំនួស​

កំពូល​អ្នក​ថត​​ Selfie ​​មិន​​ខ្លាច​ស្លាប់​​​ ​ឃើញ​​​ហើយ​​​បុក​ពោះ​ជំនួស​

កំពូល​អ្នក​ថត​​ Selfie ​​មិន​​ខ្លាច​ស្លាប់​​​ ​ឃើញ​​​ហើយ​​​បុក​ពោះ​ជំនួស​

កំពូល​អ្នក​ថត​​ Selfie ​​មិន​​ខ្លាច​ស្លាប់​​​ ​ឃើញ​​​ហើយ​​​បុក​ពោះ​ជំនួស​

កំពូល​អ្នក​ថត​​ Selfie ​​មិន​​ខ្លាច​ស្លាប់​​​ ​ឃើញ​​​ហើយ​​​បុក​ពោះ​ជំនួស​

កំពូល​អ្នក​ថត​​ Selfie ​​មិន​​ខ្លាច​ស្លាប់​​​ ​ឃើញ​​​ហើយ​​​បុក​ពោះ​ជំនួស​

កំពូល​អ្នក​ថត​​ Selfie ​​មិន​​ខ្លាច​ស្លាប់​​​ ​ឃើញ​​​ហើយ​​​បុក​ពោះ​ជំនួស​

កំពូល​អ្នក​ថត​​ Selfie ​​មិន​​ខ្លាច​ស្លាប់​​​ ​ឃើញ​​​ហើយ​​​បុក​ពោះ​ជំនួស​

កំពូល​អ្នក​ថត​​ Selfie ​​មិន​​ខ្លាច​ស្លាប់​​​ ​ឃើញ​​​ហើយ​​​បុក​ពោះ​ជំនួស​

ដោយ៖sabay