ក្រសួងយុត្តិធម៌ បន្តតាមដាន ករណីជះទឹកអាស៊ីត នៅខេត្តតាកែវ

ភ្នំពេញ៖ យោងតាមលិខិតមួយទំព័រ ដែលមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានដើមអម្ពិល ទទួលបានពីក្រសួងយុត្តិធម៌ នៅថ្ងៃនេះ ឲ្យដឹងថា ការតាមដាននេះ ដើម្បីធានាជូនជនរងគ្រោះ បន្ទាប់ពីរងការជះទឹកអាស៊ីត។

ក្រសួងយុត្តិធម៌ បន្តតាមដាន ករណីជះទឹកអាស៊ីត នៅខេត្តតាកែវ