ធនាគា​មេយប៊េង​ សម្ពោធ​បើកការដ្ឋាន​​ សាងសង់​អគារ​ មជ្ឈមណ្ឌល​បណ្តុះបណ្តាល ជំនាញ​តម្បាញ​សូត្រ​

ភ្នំពេញ៖ ធនាគាមេយប៊េង នៅរសៀលថ្ងៃទី៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ បានសម្ពោធបើកការដ្ឋាន សាងសង់អគារ មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាល ជំនាញតម្បាញសូត្រ ដែលធ្វើឡើងនៅ ក្នុងភូមិកន្រ្ទុនព្រិច ឃុំស្លា ស្រុកសំរោង ខេត្តតាកែវ។

ធនាគា​មេយប៊េង​ សម្ពោធ​បើកការដ្ឋាន​​ សាងសង់​អគារ​ មជ្ឈមណ្ឌល​បណ្តុះបណ្តាល ជំនាញ​តម្បាញ​សូត្រ​

ធនាគា​មេយប៊េង​ សម្ពោធ​បើកការដ្ឋាន​​ សាងសង់​អគារ​ មជ្ឈមណ្ឌល​បណ្តុះបណ្តាល ជំនាញ​តម្បាញ​សូត្រ​

ធនាគា​មេយប៊េង​ សម្ពោធ​បើកការដ្ឋាន​​ សាងសង់​អគារ​ មជ្ឈមណ្ឌល​បណ្តុះបណ្តាល ជំនាញ​តម្បាញ​សូត្រ​

ធនាគា​មេយប៊េង​ សម្ពោធ​បើកការដ្ឋាន​​ សាងសង់​អគារ​ មជ្ឈមណ្ឌល​បណ្តុះបណ្តាល ជំនាញ​តម្បាញ​សូត្រ​