ជ័យលាភីលទ្ធផល ចំណាត់ថ្នាក់ នៃទិវារត់ពាក់កណ្តាលអន្តរជាតិ ព្រះសីហនុ លើកទី០៥ ឆ្នាំ២០១៦ បានរកឃើញហើយ

ព្រះសីហនុ៖ ភ្នាក់ងារព័ត៌មានដើមអម្ពិល បានរាយការណ៍មុននេះថា ទិវារត់ពាក់កណ្តាលអន្តរជាតិ ព្រះសីហនុ លើកទី០៥ ឆ្នាំ២០១៦ ដែលបានចាប់ផ្តើម នៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី០៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦នេះ ដោយមានការចូលរូមពីអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ លោក យន្ត មីន និងអគ្គលេខាធិគណៈកម្មាការជាតិអូឡាំពិក កម្ពុជា លោក វ៉ាត់ ចំរើន និងមានប្រជាពលរដ្ឋ ភ្ញៀវជាតិ និងអន្តរជាតិ ដែលមានចំនួន ១៣០០នាក់ បានស្វែងរកជ័យលាភី ចំណាត់ថ្នាក់ លេខ០១ ដល់ លេខ០៣ហើយ ក្នុងវិញ្ញាសារ រត់ ២១គីឡូម៉ែត និង ១០គីឡូងម៉ែត។

ខណៈពេលនេះដែរ កម្មវិធីបំពាក់មេដៃ ដល់ម្ចាស់ជ័យលាភី នឹងធ្វើឡើងក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះ។

ជ័យលាភីលទ្ធផល ចំណាត់ថ្នាក់ នៃទិវារត់ពាក់កណ្តាលអន្តរជាតិ ព្រះសីហនុ លើកទី០៥ ឆ្នាំ២០១៦ បានរកឃើញហើយ

ជ័យលាភីលទ្ធផល ចំណាត់ថ្នាក់ នៃទិវារត់ពាក់កណ្តាលអន្តរជាតិ ព្រះសីហនុ លើកទី០៥ ឆ្នាំ២០១៦ បានរកឃើញហើយ