​ប្រមូល​ផ្ដុំ​​ម៉ូដ​សំលៀកបំពាក់​ឡូយ​ឆាយ​របស់​តួ​រឿង “Pee Mak” Mai Davika

តារា​សម្ដែង​ពន្លក​ក្រោយ​របស់​វិស័យ​សិល្បៈ​ថៃ​ Mai Davika Horneមាន​ស្ទីល​សំលៀកបំពាក់​ទាន់​សម័យ​មិន​ចាញ់​មក​ពី​បណ្ដា​ប្រទេស​អាស៊ី​ផ្សេង​នោះ​ទេ។

 

ក្រោយ​ពេល​ភាពយន្ត​ខ្មោច​​លាយ​ឡំ​និង​កំប្លែង “Pee Mak” ​ដែល​មាន​ការ​ចូល​រួម​របស់​កំពូល​តារា​សម្ដែង​ថៃ Mario Maurerត្រូវ​បាន​ដាក់​បញ្ចាំង កេរ្តិ៍​ឈ្មោះ​របស់​តារា​សម្ដែង​ជំនាន់​ថ្មី Mai Davika បាន​ល្បី​សុះសាយ​​នៅ​បណ្ដា​ប្រទេស​នៅ​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ី។ តារា​កើត​ឆ្នាំ ១៩៩២ ​បាន​បោះ​ជើង​ចូល​សិល្បៈ​ដំបូង​ក្នុង​នាម​ជា​តារា​ម៉ូដែល​មួយ​រូប។ ជា​កូន​កាត់​២​សាសន៍ បែលហ្សិក​និង​ថៃ តារា​អាយុ ២៣ ឆ្នាំ​រូប​នេះ​មាន​កម្ពស់​ខ្ពស់​ស្រឡះ​រហូត​ដល់ ១,៧៣ម។ ដោយ​សារ​តែ​មាន​រូបរាង​ខ្ពស់​ស្ដើង Mai Davika មាន​ភាព​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​ស្លៀក​ពាក់​ដោយ​នាង​អាច​មើល​ទៅ​ស្អាត​​​ក្នុង​ឈុត​ទាំង​អស់។ ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ឈុត​សំលៀកបំពាក់​​ស្អាត​ៗមួយ​ចំនួន​របស់​តួ​រឿង “Pee Mak”៕

 

​ប្រមូល​ផ្ដុំ​​ម៉ូដ​សំលៀកបំពាក់​ឡូយ​ឆាយ​របស់​តួ​រឿង “Pee Mak” Mai Davika

 

​ប្រមូល​ផ្ដុំ​​ម៉ូដ​សំលៀកបំពាក់​ឡូយ​ឆាយ​របស់​តួ​រឿង “Pee Mak” Mai Davika

 

​ប្រមូល​ផ្ដុំ​​ម៉ូដ​សំលៀកបំពាក់​ឡូយ​ឆាយ​របស់​តួ​រឿង “Pee Mak” Mai Davika

 

​ប្រមូល​ផ្ដុំ​​ម៉ូដ​សំលៀកបំពាក់​ឡូយ​ឆាយ​របស់​តួ​រឿង “Pee Mak” Mai Davika

 

​ប្រមូល​ផ្ដុំ​​ម៉ូដ​សំលៀកបំពាក់​ឡូយ​ឆាយ​របស់​តួ​រឿង “Pee Mak” Mai Davika​ប្រមូល​ផ្ដុំ​​ម៉ូដ​សំលៀកបំពាក់​ឡូយ​ឆាយ​របស់​តួ​រឿង “Pee Mak” Mai Davika

 

​ប្រមូល​ផ្ដុំ​​ម៉ូដ​សំលៀកបំពាក់​ឡូយ​ឆាយ​របស់​តួ​រឿង “Pee Mak” Mai Davika

 

​ប្រមូល​ផ្ដុំ​​ម៉ូដ​សំលៀកបំពាក់​ឡូយ​ឆាយ​របស់​តួ​រឿង “Pee Mak” Mai Davika

 

​ប្រមូល​ផ្ដុំ​​ម៉ូដ​សំលៀកបំពាក់​ឡូយ​ឆាយ​របស់​តួ​រឿង “Pee Mak” Mai Davika

 

​ប្រមូល​ផ្ដុំ​​ម៉ូដ​សំលៀកបំពាក់​ឡូយ​ឆាយ​របស់​តួ​រឿង “Pee Mak” Mai Davika

 

​ប្រមូល​ផ្ដុំ​​ម៉ូដ​សំលៀកបំពាក់​ឡូយ​ឆាយ​របស់​តួ​រឿង “Pee Mak” Mai Davika

 

​ប្រមូល​ផ្ដុំ​​ម៉ូដ​សំលៀកបំពាក់​ឡូយ​ឆាយ​របស់​តួ​រឿង “Pee Mak” Mai Davika

 

​ប្រមូល​ផ្ដុំ​​ម៉ូដ​សំលៀកបំពាក់​ឡូយ​ឆាយ​របស់​តួ​រឿង “Pee Mak” Mai Davika

 

​ប្រមូល​ផ្ដុំ​​ម៉ូដ​សំលៀកបំពាក់​ឡូយ​ឆាយ​របស់​តួ​រឿង “Pee Mak” Mai Davika

 

​ប្រមូល​ផ្ដុំ​​ម៉ូដ​សំលៀកបំពាក់​ឡូយ​ឆាយ​របស់​តួ​រឿង “Pee Mak” Mai Davika

 

​ប្រមូល​ផ្ដុំ​​ម៉ូដ​សំលៀកបំពាក់​ឡូយ​ឆាយ​របស់​តួ​រឿង “Pee Mak” Mai Davika

 

​ប្រមូល​ផ្ដុំ​​ម៉ូដ​សំលៀកបំពាក់​ឡូយ​ឆាយ​របស់​តួ​រឿង “Pee Mak” Mai Davika

 

​ប្រមូល​ផ្ដុំ​​ម៉ូដ​សំលៀកបំពាក់​ឡូយ​ឆាយ​របស់​តួ​រឿង “Pee Mak” Mai Davika

 

ចុចអាន៖មើល​ស្ទីល​សំលៀក​បំពាក់​កាលីប​ៗ​តែ​សមរម្យ​របស់ Aum Pachrapa

 

ដោយ៖ សុវណ្ណផៃ

រូបភាព៖ IG