ពេល ព្រឹក​គយគន់​ទិដ្ឋភាព​ស្រស់​ស្រាយ ​ពី​ខេត្ត​កំពត​ទាំងអស់គ្នា!

ដើម្បី​ទទួល​បាន​អារម្មណ៍​ស្រស់ស្រាយ​ពេល​ព្រឹក​ព្រលឹម Sabay សូម​នាំ​អារម្មណ៍​លោក​អ្នក​ទៅ​ទស្សនា​ទិដ្ឋភាព​ស្អាត​ៗ​ ដែល​បាន​ផ្ដិត​យក​មក​ពី​ខេត្ត​កំពត។ ជាពិសេស​តំបន់​មាត់​ព្រែក​ទឹកឈូ តែម្ដង​មាន​ទេសភាព​បៃតង​ដោយ​មាន​រុក្ខជាតិ​ដុះ​អម​​សងខាង បូក​រួម​ជាមួយ​ផ្ទៃមុខ​ពណ៌​ខៀវ​ស្រងាត់​ទៀត​ កាន់តែ​ធ្វើឲ្យ​អ្នក​ចង់​ទៅ​ដល់​ទីនោះ​ថែម​ទៀត​ផង។ មិន​ត្រឹមតែ​ប៉ុណ្ណោះ នៅ​មាត់​ព្រែក​កំពត​មាន​កន្លែង​ជិះ​ទូក​លេង​កម្សាន្ត​ផង​ដែរ។

 

 

 

ពេល ព្រឹក​គយគន់​ទិដ្ឋភាព​ស្រស់​ស្រាយ ​ពី​ខេត្ត​កំពត​ទាំងអស់គ្នា!

 

ពេល ព្រឹក​គយគន់​ទិដ្ឋភាព​ស្រស់​ស្រាយ ​ពី​ខេត្ត​កំពត​ទាំងអស់គ្នា!

 

ពេល ព្រឹក​គយគន់​ទិដ្ឋភាព​ស្រស់​ស្រាយ ​ពី​ខេត្ត​កំពត​ទាំងអស់គ្នា!

 

ពេល ព្រឹក​គយគន់​ទិដ្ឋភាព​ស្រស់​ស្រាយ ​ពី​ខេត្ត​កំពត​ទាំងអស់គ្នា!

 

ពេល ព្រឹក​គយគន់​ទិដ្ឋភាព​ស្រស់​ស្រាយ ​ពី​ខេត្ត​កំពត​ទាំងអស់គ្នា!

 

ពេល ព្រឹក​គយគន់​ទិដ្ឋភាព​ស្រស់​ស្រាយ ​ពី​ខេត្ត​កំពត​ទាំងអស់គ្នា!

 

ពេល ព្រឹក​គយគន់​ទិដ្ឋភាព​ស្រស់​ស្រាយ ​ពី​ខេត្ត​កំពត​ទាំងអស់គ្នា!

 

ពេល ព្រឹក​គយគន់​ទិដ្ឋភាព​ស្រស់​ស្រាយ ​ពី​ខេត្ត​កំពត​ទាំងអស់គ្នា!

 

ពេល ព្រឹក​គយគន់​ទិដ្ឋភាព​ស្រស់​ស្រាយ ​ពី​ខេត្ត​កំពត​ទាំងអស់គ្នា!

 

ពេល ព្រឹក​គយគន់​ទិដ្ឋភាព​ស្រស់​ស្រាយ ​ពី​ខេត្ត​កំពត​ទាំងអស់គ្នា!

 

 

 

អត្ថបទ៖ទ្រី រ៉ាវី