ឡេ​ឌី ហ្គា​ហ្គា សារភាពថា​នាង​ខូចខ្លួន​តាំងពី​អាយុ​១៧​ឆ្នាំ​

dnt-news : នាង ឡេ​ឌី ហ្គា​ហ្គា រង​នូវ​ការចោទប្រកាន់ថា នាង​ជានា​រី​ពូកែ​រួមភេទ បន្ទាប់ពី​មាន​លេច​ធ្លាយ​វិ​ដេ​អូ​សិច​របស់​នាង​មក ។ ប៉ុន្តែ​ទាក់ទិន​នឹង​បញ្ហា​នេះ​នាង​បានចេញ​មុខមក​សារភាពថា នាង​មិនដែល​រួមភេទ​អស់​រយៈពេល​២​ឆ្នាំ​មកហើយ ។