អនុប្រធាន​សមាគម​សិល្បករ​ខ្មែរ​ជប់​លៀង សញ្ញាបត្របណ្ឌិត​​កិត្តិយស​ពី​ប៉ាគីស្ថានផង និង​សិទ្ធិនារី​ផង

ឯកឧត្ដម កុយ ស៊ីឌឿន ទីប្រឹក្សា​ក្រសួង​ព័ត៌មាន​ និង​ជា​អនុប្រធាន​សមាគម​សិល្បករ​ខ្មែរ យប់​មិញ​នេះ​បាន​ធ្វើ​ពិធី​ជប់លៀង​​​មួយ បន្ទាប់​ពី​ទទួល​បាន​សញ្ញាបត្រ​បណ្ឌិត​កិត្តិយស​ផ្នែក​ទស្សនវិជ្ជា​និង​រដ្ឋបាល​នយោបាយ​ពី​សកលវិទ្យាល័យ​ភុនចាប ប្រទេស​ប៉ាគីស្ថា កាល​ពី​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ។

 

 

អនុប្រធាន​សមាគម​សិល្បករ​ខ្មែរ​ជប់​លៀង សញ្ញាបត្របណ្ឌិត​​កិត្តិយស​ពី​ប៉ាគីស្ថានផង និង​សិទ្ធិនារី​ផង

 

 

ឯកឧត្ដម កុយ ស៊ីឌឿន បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា ពិធី​ជប់​លៀង​ខាង​លើ​ក្រៅ​​ពី​អបអរ​សញ្ញាបត្រ​បណ្ឌិត​កិត្តិយស ពិធី​នេះក៏​​ធ្វើ​ក្នុង​ន័យ ដើម្បី​អបអរ​ទិវា​សិទ្ធិ​នារី​អន្តរជាតិ ដែល​ឯកឧត្ដម​ចង់​ធ្វើ​ជា​ពិសេស​ដល់​សិល្បការិនី​ ដែល​បាន​មក​ចូល​រួម​តែ​ម្ដង។

ពិធី​​ជប់លៀង​បាន​ធ្វើ​នៅ​ឯ​ភោជនីយដ្ឋាន​វីហ្វែន​ផ្សារ​ដេម៉ូ មាន​សិល្បករ​សិល្បៈ​ការិនី​ល្បី​​ចូល​រួម​ជា​ច្រើន ហើយ​មិន​តម្រូវ​ឲ្យ​ចង់​​ដៃ​ឡើយ ដោយ​គ្រាន់​តែ​មាន​បាច់​ផ្កា​មក​ជូន​ពរ​តែ​​ប៉ុណ្ណោះ។

 

អនុប្រធាន​សមាគម​សិល្បករ​ខ្មែរ​ជប់​លៀង សញ្ញាបត្របណ្ឌិត​​កិត្តិយស​ពី​ប៉ាគីស្ថានផង និង​សិទ្ធិនារី​ផង

អនុប្រធាន​សមាគម​សិល្បករ​ខ្មែរ​ជប់​លៀង សញ្ញាបត្របណ្ឌិត​​កិត្តិយស​ពី​ប៉ាគីស្ថានផង និង​សិទ្ធិនារី​ផង

អនុប្រធាន​សមាគម​សិល្បករ​ខ្មែរ​ជប់​លៀង សញ្ញាបត្របណ្ឌិត​​កិត្តិយស​ពី​ប៉ាគីស្ថានផង និង​សិទ្ធិនារី​ផង

អនុប្រធាន​សមាគម​សិល្បករ​ខ្មែរ​ជប់​លៀង សញ្ញាបត្របណ្ឌិត​​កិត្តិយស​ពី​ប៉ាគីស្ថានផង និង​សិទ្ធិនារី​ផង

អនុប្រធាន​សមាគម​សិល្បករ​ខ្មែរ​ជប់​លៀង សញ្ញាបត្របណ្ឌិត​​កិត្តិយស​ពី​ប៉ាគីស្ថានផង និង​សិទ្ធិនារី​ផង

អនុប្រធាន​សមាគម​សិល្បករ​ខ្មែរ​ជប់​លៀង សញ្ញាបត្របណ្ឌិត​​កិត្តិយស​ពី​ប៉ាគីស្ថានផង និង​សិទ្ធិនារី​ផង

អនុប្រធាន​សមាគម​សិល្បករ​ខ្មែរ​ជប់​លៀង សញ្ញាបត្របណ្ឌិត​​កិត្តិយស​ពី​ប៉ាគីស្ថានផង និង​សិទ្ធិនារី​ផង

អនុប្រធាន​សមាគម​សិល្បករ​ខ្មែរ​ជប់​លៀង សញ្ញាបត្របណ្ឌិត​​កិត្តិយស​ពី​ប៉ាគីស្ថានផង និង​សិទ្ធិនារី​ផង

អត្ថបទ៖ ខុត សីហា
រូបថត៖ ផ្ដល់​ឲ្យ