អង្គរសង្រ្កាន្តឆ្នាំ ២០១៦ នឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជា ល្បីរន្ទឺថែមទៀត នៅលើពិភពលោក

ភ្នំពេញ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា អង្គរសង្រ្កាន្តឆ្នាំ ២០១៦ នេះ គឺនឹងកាន់តែធ្វើឲ្យ ពិភពលោកកាន់តែ បានស្គាល់ព្រះរាជាណា ចក្រកម្ពុជាច្បាស់ឡើង មួយកម្រិតទៀត។

សម្តេចបាន លើកឡើងនៅក្នុង បណ្តាញទំនាក់ទំនង សង្គមហ្វេសប៊ុក នៅព្រឹកថ្ងៃទី៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ថា ពិតណាស់ យុវជនជាទំពាំងស្នងប្ញស្សី ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ បើវប្បធម៌ជាតិរុងរឿង ប្រទេសជាតិក៏ល្បីរន្ទឺ ថ្កើងថ្កានផងដែរ។

សម្តេចបន្តថា “សូមយុវជនចូលរួម ថែរក្សាសន្តិភាព និងចូលរួមអភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍន៌សិល្បៈវប្បធម៌ ខ្មែរឲ្យបានល្បីសុះសាយ។ មានសុខសន្តិភាព គឺកម្ពុជាមានអ្វីៗ ទាំងអស់នៅក្រោម ការដឹកនាំរបស់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន”៕

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមស្វាគមន៌ !

ពិតណាស់ យុវជនជាទំពាំងស្នងប្ញស្សី ។ ទន្ទឹមនិងនេះ បើវប្បធម៌ជាតិយើងរុងរឿង ប្រទេសជាតិយើងក៏ល្បីរន្ទឺរថ្កើងថ្កានផងដែរ។ សូមយុវជនចូលរួមថែរក្សាសន្តិភាព និងចូលរួមអភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍន៌សិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរអោយបានល្បីសុះសាយ។ មានសុខសន្តិភាព គឺកម្ពុជាមានអ្វីៗទាំងអស់នៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន។ អង្គរសង្រ្កាន្តឆ្នាំ ២០១៦ នេះគឺនឹងកាន់តែធ្វើអោយពិភពលោកបានស្គាល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាន់តែច្បាស់ឡើង !

Posted by Samdech Hun Sen, Cambodian Prime Minister on Sunday, March 6, 2016

អង្គរសង្រ្កាន្តឆ្នាំ ២០១៦ នឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជា ល្បីរន្ទឺថែមទៀត នៅលើពិភពលោក