កំប្លែង​ខ្លី​ព្រឹក​នេះ “គ្រូសិល្ប៍​កាប់​មិន​មុត​ដុត​មិន​ឆេះ”

បន្ទាប់​ពី​ញុំា​អាហារ​ពេល​ព្រឹក​រួច​មក តោះ​ស្ដាប់​រឿង​កំប្លែង​ខ្លី​ពី​តារា​សម្ដែង អ៊ុក ដារ័ត្ន រឿង “គ្រូសិល្ប៍​កាប់​មិន​មុត​ដុត​មិន​ឆេះ” ទាំង​អស់​គ្នា…!!!

 

កំប្លែង​ខ្លី​ព្រឹក​នេះ “គ្រូសិល្ប៍​កាប់​មិន​មុត​ដុត​មិន​ឆេះ”

 

 

ស្ដាប់​រឿង​កំប្លែង​ខ្លី​ៗ​ផ្សេង​ៗ​ទៀត​ ចុច​ទី​នេះ…!!!

 

 

អត្ថបទ៖ SAMEDY