សម្ដេចតេជោ ជូនពរភរិយា ជាទីស្រឡាញ់ ក្នុងថ្ងៃទិវានារីអន្តរជាតិ ៨មីនា

ភ្នំពេញ៖ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃកម្ពុជា នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានសរសេរសារ ជូនពរចំពោះ ភរិយាជាទីស្រឡាញ់ ក្នុងថ្ងៃទិវានារីអន្តរជាតិ ៨មីនា មានសុខភាពល្អ សម្រស់នៅស្អាត កម្លាំងនៅតែមាំមួន ដើម្បីបូមខ្សល់ឲ្យសម្ដេច។

នៅក្នុងបណ្ដាញ ទំនាក់ទំនងសង្គម ហ្វេសប៊ុករបស់សម្ដេច បានសរសេរថា "ថ្ងៃស្អែកជាខួបលើកទី១០៥ នៃទិវានារីអន្តរជាតិ ៨មីនា ។ សូមជូនពរ លោកយាយ អុំស្រី អ្នកមីង បងស្រី ប្អូនស្រី ក្មួយស្រី ចៅស្រី ទាំងអស់ជួបតែ សេចក្តីសុខ ។ ជូនពរចំពោះភរិយា ជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំ មានសុខភាពល្អ សម្រស់នៅតែស្អាត កម្លាំងនៅ
តែមាំមួនដើម្បី បូមខ្យល់ឲ្យប្តី"៕

សម្ដេចតេជោ ជូនពរភរិយា ជាទីស្រឡាញ់ ក្នុងថ្ងៃទិវានារីអន្តរជាតិ ៨មីនា

សម្ដេចតេជោ ជូនពរភរិយា ជាទីស្រឡាញ់ ក្នុងថ្ងៃទិវានារីអន្តរជាតិ ៨មីនា

សម្ដេចតេជោ ជូនពរភរិយា ជាទីស្រឡាញ់ ក្នុងថ្ងៃទិវានារីអន្តរជាតិ ៨មីនា

សម្ដេចតេជោ ជូនពរភរិយា ជាទីស្រឡាញ់ ក្នុងថ្ងៃទិវានារីអន្តរជាតិ ៨មីនា

សម្ដេចតេជោ ជូនពរភរិយា ជាទីស្រឡាញ់ ក្នុងថ្ងៃទិវានារីអន្តរជាតិ ៨មីនា

សម្ដេចតេជោ ជូនពរភរិយា ជាទីស្រឡាញ់ ក្នុងថ្ងៃទិវានារីអន្តរជាតិ ៨មីនា

សម្ដេចតេជោ ជូនពរភរិយា ជាទីស្រឡាញ់ ក្នុងថ្ងៃទិវានារីអន្តរជាតិ ៨មីនា

សម្ដេចតេជោ ជូនពរភរិយា ជាទីស្រឡាញ់ ក្នុងថ្ងៃទិវានារីអន្តរជាតិ ៨មីនា

សម្ដេចតេជោ ជូនពរភរិយា ជាទីស្រឡាញ់ ក្នុងថ្ងៃទិវានារីអន្តរជាតិ ៨មីនា

សម្ដេចតេជោ ជូនពរភរិយា ជាទីស្រឡាញ់ ក្នុងថ្ងៃទិវានារីអន្តរជាតិ ៨មីនា

សម្ដេចតេជោ ជូនពរភរិយា ជាទីស្រឡាញ់ ក្នុងថ្ងៃទិវានារីអន្តរជាតិ ៨មីនា

សម្ដេចតេជោ ជូនពរភរិយា ជាទីស្រឡាញ់ ក្នុងថ្ងៃទិវានារីអន្តរជាតិ ៨មីនា

សម្ដេចតេជោ ជូនពរភរិយា ជាទីស្រឡាញ់ ក្នុងថ្ងៃទិវានារីអន្តរជាតិ ៨មីនា