ទទួល​បាន​ទឹក​ប្រាក់​បន្ថែម​ ១០​% ពី​ Sabay Wallet

កាន់​តែ​ពិសេស​កាន់​តែ​អស្ចារ្យ​ពី Sabay Wallet App ជាមួយ​ការ​ទទួល​បាន​ទឹក​ប្រាក់​បន្ថែម​ ១០% រហូត​ដល់ទៅ​ 500 Sabay Gold រាល់​ការ​ផ្ទេរ​ Sabay Coin ដោយ​ប្រើ​ប្រាស់​កម្ម​វិធី​ Sabay Wallet ដែល​មាន​នៅ​ក្នុង​ Smartphone របស់​អ្នក។

 

ទទួល​បាន​ទឹក​ប្រាក់​បន្ថែម​ ១០​% ពី​ Sabay Wallet

ដូច្នេះ​មាន​ន័យ​ថា​រាល់​ការ​ផ្ទេរ​ Sabay Coin ដោយ​ប្រើ​កម្ម​វីធី​ Sabay Wallet អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​ទឹក​ប្រាក់​បន្ថែម​ជា​បន្ដ​បន្ទាប់។

 

ឥឡូវ​នេះ​អ្នក​អាច​ធ្វើ​ការ​ទាញ​យក​ Sabay Wallet App Version ចុង​ក្រោយ​បង្អស់​បាន​ហើយ​ទាំង​នៅ​លើ Google Play ក៏​ដូច​ជា App Store ផង​ដែរ​។

 

អត្ថបទ៖ អ៊ៅ លីហ៊រ