តូ​តា ប្រាប់ថា​មាន​ប្រុស​សុំ​នាង​រៀបការ​ច្រើន​នាក់​

dnt-news : ​សម្រាប់ តូ​តា វិញ​នៅតែ​និយាយថា​រឿង​រៀបការ​ជា​រឿង​សំខាន់ ដូច្នេះ​មុន​និង​សម្រេចចិត្តថា រៀបការ​ជាមួយ​នរណាម្នាក់​ក៏ត្រូវ​ស្គាល់ចិត្ត​ថ្លើម​គ្នា​ឲ្យ​បាន​ច្បាស់​ជាមុនសិន ។ ដូច្នេះ​នៅពេលនេះ​នាង​មិនទាន់​គិតគូរ​រឿង​រៀបការ​ទេ បើ​គេ​ពិតជា​ស្រលាញ់​នាង​មែន​គេ​និង​ចាំ​នាង​ជាមិនខាន​។ នាង​ទទួលស្គ