អ្នកសំអាត(បន្ទាន់)

Company

United Mercury Group   

type

Private Limited Company

Industry

Industrial Machinery/Automation Equipment

employees

100-200

Location

Phnom Penh

Level

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Security guard/Driver/Maid

Hiring

Industry

Automotive - Vehicle

Salary

Negotiable

Qualification

Others

Sex

Male/Female

Language

Age

18 ~ 35

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Feb-25-2016

Closing Date

Mar-26-2016
  -ភេទស្រី រឺ ប្រុស
-អាយុចាប់ពី ១៨-៣៥ឆ្នាំ
-ចេះអាន និងសរសេរភាសាខ្មែរតិចតួច
-មានភាពអំណត់ និងស្មោះត្រង់ចំពោះការងារ
-ត្រូវមានឯកសារសំគាល់ផ្សេងៗដូចជា អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ សំបុត្រកំនើត សៀវភៅគ្រួសារ
  -ប្រាក់ខែសមរម្យ
-ឯកសណ្ឋានការងារ
-ប្រាក់លើកទឹកចិត្ត
-ធានារ៉ាប់រង់សុខភាព និងគ្រោះថ្នាក់

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

Chak Sokkheang(Ms)

Phone

+(855)88 52 39 800/ (855)96 60 77 375

Email

[email protected]

Website

http://www.umg.com.kh

Address

#48 National Road No4, Sangkat Chomchao, Khan Posenchey, Phnom Penh.