៨ មីនា បណ្ដាល​ចិត្ត​តារា​ស្រី​ម្នាក់…!!!

ធ្មេច​បើក​ៗ ឈាន​មក​ដល់​ថ្ងៃ​សិទ្ធិ​នារី​សកល “៨ មីនា” ល្មម​នា​ថ្ងៃ​នេះ។ យុវតី​ម្នាក់​ឈ្មោះ កញ្ញា តក់ ពិសី តួ​ឯក​ស្រី​ក្នុង​បទ “ស្រី​មោឃ​ម្នាក់​នេះ ក៏​ស្រលាញ់​បង” បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ម្ដាយ​រំភើប​ក្នុង​ថ្ងៃ​ពិសេស តប​នឹង​អ្វី​ដែល​នារី​ម្នាក់​នេះ(ម្ដាយ) បាន​ផ្ដល់​ឲ្យ​នាង​គ្រប់​បែប​យ៉ាង​ប្រមាណ ២០​ឆ្នាំ រាប់​ចាប់​តាំង​ពី​ថ្ងៃ​ពរ​ពោះ។

 

 

៨ មីនា បណ្ដាល​ចិត្ត​តារា​ស្រី​ម្នាក់…!!!

 

តោះ…ទស្សនា​ទាំង​អស់​គ្នា!!!

 

 

Talented: Pisey
Director: Nguon Samedy​
Cameramen: Tong
Assistant: Reingsey

​​​​