ព័ត៌មាន​ជាតិ &raquo ព្រឹត្តិការណ៍សង្គម

រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ មន្ត្រី​សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ឱ្យ​ដឹង​ថា កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​៥-៧ មីនា ២០១៦ មន្ទីរ​សាធារណការ​បាន​ធ្វើការ​ជួសជុល​គ្រលុក​សំបុកមាន់ ដោយ​អ៊ុត​កៅស៊ូ​AC​ផ្លូវ​ចំនួន​៣​ខ្សែ មាន​ដូច​ជា ផ្លូវ​លេខ​២៦៥ (​ចាប់ពី​ផ្លូវ​លេខ​១២៨ ដល់​ផ្លូវ​លេខ​១៨២), ផ្លូវ​ល​ខ​៣១៣ (​ចាប់ពី​ផ្លូវ​លេខ​៥៩២ ដល់​ផ្លូវ​លេខ​៥៩៨) និង​ផ្លូវ​លេខ​៦០៨ (​ចាប់ពី​ផ្លូវ​លេខ​៥៩៨ ដល់​រង្វង់​មូល​ទួល​គោក​) ។