មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ​! រកឃើញ​រូបថត​អាថ៌កំបាំង​របស់​ក្រុម​មេ​ធ្មប់ ដែល​ធ្លាប់​ឃើញតែ​នៅក្នុង​រឿង​

6 Videos

​​នេះ​គឺជា​ព័ត៌មាន​ដ៏​កម្រ​បាន​ជួប​មួយ​ដែល​បង្ហាញ​អំពី​ជីវិត​ពិត​នៅលើ​ផែន​របស់​ពួក​មេ​ធ្មប់​ដែល​កន្លងមក​យើងទាំងអស់គ្នា​ធ្លាប់តែ​បានឃើញ​នៅក្នុង​ខ្សែភាពយន្ត និង នៅក្នុង​រឿងព្រេង​និទាន​ជាដើម ប៉ុន្តែ​សម្រាប់​ពេលនេះ «​ប្រជាប្រិយ​» នឹង​បង្ហាញ​អ្នក​ទាំងអស់គ្នា​តាមរយៈ​រូបថត​អាថ៌កំបាំង​បុ​ន្មា​ន​សន្លឹក​ដើម្បី​ឲ្យ​បានដឹងថា ក្រុម​មេ​ធ្មប់​ដែលមាន​វិជ្ជា​វេទមន្ត​ខ្មៅ​ងងឹត​គឺ​ធ្លាប់មាន​នៅលើ​លោក​យើង​នេះ​ពិតប្រាកដ​មែន ។​

មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ​! រកឃើញ​រូបថត​អាថ៌កំបាំង​របស់​ក្រុម​មេ​ធ្មប់ ដែល​ធ្លាប់​ឃើញតែ​នៅក្នុង​រឿង​

M88

​ ​យោងតាម​ប្រភព​រូបថត និង ការបកស្រាយ​ពី​គេហទំព័រ Wittyfeed បាន​ឲ្យ​ដឹងថា រូបថត​គួរ​ឲ្យ​ខ្លាច​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​ខាងក្រោម​នេះ​គឺ​បង្ហាញ​ពី​ជីវិត​ពិត​របស់​គ្រូធ្មប់ និង សិស្ស​ធ្មប់​ដែលមាន​រយៈពេល​យូរ​ឆ្នាំ​ណាស់​មកហើយ​(​មិនបាន​បង្ហាញ​កាលបរិច្ឆេទ​) ហើយ​នៅក្នុង​សម័យ​នោះដែរ​ពួក​ធ្មប់​អស់ទាំង​នេះ​គឺ​តែងតែ​ប្រើ​វិជ្ជា​ខ្មៅ​ងងឹត​របស់​ពួកគេ​ដើម្បី​គ្រប់គ្រង​មនុស្ស ក៏ដូចជា​ធ្វើបាប​មនុស្ស​ជាដើម ៕ (​ប្រភព​៖ វី​ធី​ហ្វី​ដ​) កុសល​

មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ​! រកឃើញ​រូបថត​អាថ៌កំបាំង​របស់​ក្រុម​មេ​ធ្មប់ ដែល​ធ្លាប់​ឃើញតែ​នៅក្នុង​រឿង​មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ​! រកឃើញ​រូបថត​អាថ៌កំបាំង​របស់​ក្រុម​មេ​ធ្មប់ ដែល​ធ្លាប់​ឃើញតែ​នៅក្នុង​រឿង​មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ​! រកឃើញ​រូបថត​អាថ៌កំបាំង​របស់​ក្រុម​មេ​ធ្មប់ ដែល​ធ្លាប់​ឃើញតែ​នៅក្នុង​រឿង​មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ​! រកឃើញ​រូបថត​អាថ៌កំបាំង​របស់​ក្រុម​មេ​ធ្មប់ ដែល​ធ្លាប់​ឃើញតែ​នៅក្នុង​រឿង​មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ​! រកឃើញ​រូបថត​អាថ៌កំបាំង​របស់​ក្រុម​មេ​ធ្មប់ ដែល​ធ្លាប់​ឃើញតែ​នៅក្នុង​រឿង​មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ​! រកឃើញ​រូបថត​អាថ៌កំបាំង​របស់​ក្រុម​មេ​ធ្មប់ ដែល​ធ្លាប់​ឃើញតែ​នៅក្នុង​រឿង​មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ​! រកឃើញ​រូបថត​អាថ៌កំបាំង​របស់​ក្រុម​មេ​ធ្មប់ ដែល​ធ្លាប់​ឃើញតែ​នៅក្នុង​រឿង​មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ​! រកឃើញ​រូបថត​អាថ៌កំបាំង​របស់​ក្រុម​មេ​ធ្មប់ ដែល​ធ្លាប់​ឃើញតែ​នៅក្នុង​រឿង​មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ​! រកឃើញ​រូបថត​អាថ៌កំបាំង​របស់​ក្រុម​មេ​ធ្មប់ ដែល​ធ្លាប់​ឃើញតែ​នៅក្នុង​រឿង​មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ​! រកឃើញ​រូបថត​អាថ៌កំបាំង​របស់​ក្រុម​មេ​ធ្មប់ ដែល​ធ្លាប់​ឃើញតែ​នៅក្នុង​រឿង​មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ​! រកឃើញ​រូបថត​អាថ៌កំបាំង​របស់​ក្រុម​មេ​ធ្មប់ ដែល​ធ្លាប់​ឃើញតែ​នៅក្នុង​រឿង​មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ​! រកឃើញ​រូបថត​អាថ៌កំបាំង​របស់​ក្រុម​មេ​ធ្មប់ ដែល​ធ្លាប់​ឃើញតែ​នៅក្នុង​រឿង​

  • មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ​! រកឃើញ​រូបថត​អាថ៌កំបាំង​របស់​ក្រុម​មេ​ធ្មប់ ដែល​ធ្លាប់​ឃើញតែ​នៅក្នុង​រឿង​已关闭评论
  • 9 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/03/08  Category:​អន្តរជាតិ
Tags: