ថន លក្ខិណា បង្អួតរាង​ក្នុង​សួនផ្កា​ឈូករ័ត្ន​ ​ ​ ​

6 Videos

​កាលពីពេល​កន្លងទៅ​ថ្មីៗ​នេះ ពិធី​ការិនី ថន​លក្ខិណា បានបង្ហាញ​នូវ​រូបភាព​របស់​នាង​ជាច្រើន បង្ហោះ​តាម​បណ្តាញ​ទាក់ទង​សង្គម​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​កដោយ​ក្នុង​នោះគេ​ឃើញ​នាង​បាន​បង្អួតរាង​នៅក្នុង​សួនផ្កា​ឈូករ័ត្ន​នា​ខេត្តបាត់ដំបង ។​

ថន លក្ខិណា បង្អួតរាង​ក្នុង​សួនផ្កា​ឈូករ័ត្ន​ ​ ​ ​

M88

​ស្រប​នឹង​ការ​ល្បី​ថា​ពេលនេះ​នៅ​ខេត្តបាត់ដំបង​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​បាត់ដំបង​មាន​សួនផ្កា ឈូករ័ត្ន​ដ៏​ស្រស់ស្អាត​ដែល​គេ​បាន​ដាំ និង រៀបចំ​ធ្វើជា​សួន​មានការ​ទាក់ទាញ និង ទទួលបាន​ការចាប់ អារម្មណ៍​ពី​សំណាក់​មហាជន​ពី​គ្រប់ទិសទី​ពេលដែល​បាន​ទៅលេង​ខេត្តបាត់ដំបង​គឺ​ពួកគេ​ក៏​មិនដែល ភ្លេច​ឡើយ ក្នុងការ​ចូលទៅ​ថត​លេង​នៅក្នុង​សួនផ្កា​នោះ​ដើម្បី​យក​ទិដ្ឋភាព​ដ៏​មនោ​រម្យ​មក​បង្អួត​បងប្អូន មិត្តភក្តិ​របស់​ពួកគេ​មិនដែល​ខាន ។​

ថន លក្ខិណា បង្អួតរាង​ក្នុង​សួនផ្កា​ឈូករ័ត្ន​ ​ ​ ​

​ជាមួយគ្នានេះ ពិធី​ការិនី ថន លក្ខិណា​ដែល​បាន​ទៅកាន់​ខេត្តបាត់ដំបង​នាង​ក៏​មិន​ភ្លេច​ក្នុង​ការចូល​ទៅលេង​និង​ថតរូប​ភាពជា​ច្រើន​បង្អួត​រាង​ក្នុង​សួនផ្កា​ឈូករ័ត្ន​ដែល​គេ​ដាំ​នៅក្នុង​បរិវេណ​នៃ​សាកលវិទ្យាល័យ​បាត់ដំបង​ដែល​មើលទៅ​ឃើញថា​ពិតជា​ស្អាត​មែន ។ ថន លក្ខិណា នាង​មាន​ខ្សែជីវិត​កំសត់​កំព្រា​ឪពុក​ដោយបាន​បែក​ពី​ឪពុក​ព្រោះតែ​គាត់​ចែកផ្លូវ​គ្នា ជាមួយ​ម្តាយ​នាង​ជាង ១០ ឆ្នាំ​មក ហើយ​ពោលគឺ​តាំងពី​នាង​ទើប​តែមាន​អាយុ ២ ខួប​ម្ល៉េះ ៕ ដេវីត​

ថន លក្ខិណា បង្អួតរាង​ក្នុង​សួនផ្កា​ឈូករ័ត្ន​ ​ ​ ​ថន លក្ខិណា បង្អួតរាង​ក្នុង​សួនផ្កា​ឈូករ័ត្ន​ ​ ​ ​ថន លក្ខិណា បង្អួតរាង​ក្នុង​សួនផ្កា​ឈូករ័ត្ន​ ​ ​ ​ថន លក្ខិណា បង្អួតរាង​ក្នុង​សួនផ្កា​ឈូករ័ត្ន​ ​ ​ ​ថន លក្ខិណា បង្អួតរាង​ក្នុង​សួនផ្កា​ឈូករ័ត្ន​ ​ ​ ​ថន លក្ខិណា បង្អួតរាង​ក្នុង​សួនផ្កា​ឈូករ័ត្ន​ ​ ​ ​ថន លក្ខិណា បង្អួតរាង​ក្នុង​សួនផ្កា​ឈូករ័ត្ន​ ​ ​ ​ថន លក្ខិណា បង្អួតរាង​ក្នុង​សួនផ្កា​ឈូករ័ត្ន​ ​ ​ ​ថន លក្ខិណា បង្អួតរាង​ក្នុង​សួនផ្កា​ឈូករ័ត្ន​ ​ ​ ​ថន លក្ខិណា បង្អួតរាង​ក្នុង​សួនផ្កា​ឈូករ័ត្ន​ ​ ​ ​ថន លក្ខិណា បង្អួតរាង​ក្នុង​សួនផ្កា​ឈូករ័ត្ន​ ​ ​ ​ថន លក្ខិណា បង្អួតរាង​ក្នុង​សួនផ្កា​ឈូករ័ត្ន​ ​ ​ ​ថន លក្ខិណា បង្អួតរាង​ក្នុង​សួនផ្កា​ឈូករ័ត្ន​ ​ ​ ​ថន លក្ខិណា បង្អួតរាង​ក្នុង​សួនផ្កា​ឈូករ័ត្ន​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​