នាង Sharapova បាន​សារភាព​ពី​ការធ្វើ​តេស្ត​សារធាតុ​ញៀន​ក្នុងអំឡុងពេល​ប្រកួត​

dnt-news : ​នាង​សា​រ៉ា​ប៉ូ​វ៉ា ដែលជា​ស្ត្រី មាន​ជាងគេ​បំផុត របស់​ពិភពលោក​។ ជា​យូរ​មកហើយ នឹងត្រូវ​បាន​ផ្អាក ពី កីឡា Tennis បន្ទាប់ពី​នាង​បាន សារភាពថា ការបរាជ័យ ការធ្វើ​តេស្ត​គ្រឿងញៀន នៅ Australian Open កាលពី ខែមករា​។​