ក្រុមអ្នកតវ៉ា​ប្រឆាំង​ចំពោះ​ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​របស់​លោក ហ៊ុន​ ម៉ា​ណែ​ត នៅ​សម​ហ​រដ្ឋ​អាមេរិក​

dnt-news : ​ក្រុមអ្នកតវ៉ា​នឹង​ប្រឈមមុខ​ជាមួយ​លោក​ហ៊ុន​ម៉ា​ណែ​ត​កូនប្រុស​ច្បង​របស់​លោកនាយករ​ដ្ឋ​មន្ត្រី​ហ៊ុនសែន​ប្រសិនបើ​គាត់​បានបង្ហាញ​ខ្លួន​ឡើង​នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក​នៅ​ខែ​ក្រោយនេះ​និយាយថា​ក្រុម​អាណិកជន​នៅ​កម្ពុជា​នៅ​ពីក្រោយ​ការប្រមូលផ្តុំ​ជនជាតិ​អាមេរិក​កាលពី​ខែ​មុន​ប្រឆាំងនឹង​លោកនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​នៅក្