ម៉ាឡេស៊ី​នឹង​ចេញផ្សាយ​របាយការណ៍​ប​ណ្តោះ​អាសន្ន​លើក​ទី​ពីរ​អំពី​យន្តហោះ MH370​ក្នុងថ្ងៃនេះ​

​dnt-news : ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី​នឹង​ចេញផ្សាយ​របាយការណ៍​ប​ណ្ដោះ​អាសន្ន​លើក​ពី​២​ស្ដីពី​ការស្រាវជ្រាវ​រក​យន្តហោះ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​អាកាសចរណ៍​ម៉ាឡេស៊ី MH370 នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី​៨ ខែមីនា ចំ​ខួប​២​ឆ្នាំ​នៃ​ការបាត់​ខ្លួន​យន្តហោះ​នេះ​។​