ធ្លាយ​រូប​អាក្រក់​តារា​កូរ៉េ​ល្បីៗ ដល់​​​ថា្នក់​អ្នក​គាំទ្រ​ឃើញ​គ្រវីក្បាល

តារា​កូរ៉េ​តែងតែ​តុបតែង​ខ្លួន​ស្អាត​ស្ទើរ​​គ្រប់ ២៤ម៉ោង​មួយ​ថ្ងៃ​ៗ តែ​មាន​ពេល​ខ្លះ​ភ្លេច​ខ្លួន​ក៏​ធា្លយ​ចេញ​កាយវិការ​អាក្រក់​មើល​ហួស​ពី​ការ​ស្មាន សឹង​តែ​អ្នក​គាំ​ទ្រ​មើល​មិន​ចង់​ស្គាល់​ក៏​មាន។ ទស្សនា​តិច​មើល៍​ថា​តារា​ល្បី​កូរ៉េ​ណា​ខ្លះ ភ្លាត់​ស្នៀត​ចេញ​រូប​អាក្រក់ៗ​ធ្វើ​ឱ្យ​​អ្នក​គាំទ្រ​​ដល់​ថ្នាក់​គ្រវីក្បាល?

 

១. Krystal ក្រុម  f(x)

 

ធ្លាយ​រូប​អាក្រក់​តារា​កូរ៉េ​ល្បីៗ ដល់​​​ថា្នក់​អ្នក​គាំទ្រ​ឃើញ​គ្រវីក្បាល
២. Suzy ក្រុម Miss A 

 

ធ្លាយ​រូប​អាក្រក់​តារា​កូរ៉េ​ល្បីៗ ដល់​​​ថា្នក់​អ្នក​គាំទ្រ​ឃើញ​គ្រវីក្បាល
៣. Hyuna ក្រុម 4ំំMinute

 

ធ្លាយ​រូប​អាក្រក់​តារា​កូរ៉េ​ល្បីៗ ដល់​​​ថា្នក់​អ្នក​គាំទ្រ​ឃើញ​គ្រវីក្បាល
៤. V ក្រុម BTS

 

ធ្លាយ​រូប​អាក្រក់​តារា​កូរ៉េ​ល្បីៗ ដល់​​​ថា្នក់​អ្នក​គាំទ្រ​ឃើញ​គ្រវីក្បាល
៦. Kai ក្រុម EXO 

 

ធ្លាយ​រូប​អាក្រក់​តារា​កូរ៉េ​ល្បីៗ ដល់​​​ថា្នក់​អ្នក​គាំទ្រ​ឃើញ​គ្រវីក្បាល
៧. JACKSON ក្រុម GOT7 

 

ធ្លាយ​រូប​អាក្រក់​តារា​កូរ៉េ​ល្បីៗ ដល់​​​ថា្នក់​អ្នក​គាំទ្រ​ឃើញ​គ្រវីក្បាល
៨. Jessica

 

ធ្លាយ​រូប​អាក្រក់​តារា​កូរ៉េ​ល្បីៗ ដល់​​​ថា្នក់​អ្នក​គាំទ្រ​ឃើញ​គ្រវីក្បាល
៩. T.O.P ក្រុម Big Bang

 

ធ្លាយ​រូប​អាក្រក់​តារា​កូរ៉េ​ល្បីៗ ដល់​​​ថា្នក់​អ្នក​គាំទ្រ​ឃើញ​គ្រវីក្បាល
១០. Junghan ក្រុម Seventeen

 

ធ្លាយ​រូប​អាក្រក់​តារា​កូរ៉េ​ល្បីៗ ដល់​​​ថា្នក់​អ្នក​គាំទ្រ​ឃើញ​គ្រវីក្បាល

 

អាន៖ Selina ក្រុម S.H.E ប្រកាស​ដំណឹង​លែងលះ​តាម Facebook តែ​ស្វាមី​សប្បាយ​ចិត្ត

 

ប្រែ​សម្រួល៖ ប៉ែត ផាន់និត
ប្រភព៖ Allkpop