ទស្សនៈ​មតិ ៖ «​សិទ្ធិនារី​ខ្មែរ កើតមាន​ពី​ពេលណា និង​ប្រើ​សិទ្ធិ​កម្រិតណា​ទើប​ល្អ​?»

​ជ័យ ចេស្តា ៖ ការពិត​ស្ត្រី​ខ្មែរ​យើង​មាន​សិទ្ធិ​យូរ​មកហើយ​មិនមែន​ទើបតែ​មាន​ចលនា​ដែល​បង្កើតឡើង​ នាថ្ងៃទី ៨ ខែ​មីនា​ ឆ្នាំ១៩១១ នោះទេ​។​ ​ ​ពិនិត្យមើល​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ខ្មែរ​ស្ត្រី​មាន​សិទ្ធិអំណាច​មិន​ត្រឹមតែ​ស្មើ​បុរស​នោះទេ ពោលគឺ ស្ទើរ​លើស​បុរស​ទៅទៀត​។ តាម​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ដំបូង​របស់​ខ្មែរ​សម័យ​នគរ​គ