អព្ភូតហេតុ​សូរ្យគ្រាស​នៅ​កម្ពុជា បានចាប់ផ្តើម​កាលពី​វេលា​ម៉ោង ៧​និង​១៥​នាទី​ព្រឹក​នេះ​

(​ភ្នំពេញ​)៖ នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​០៩ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០១៦ នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា មើលឃើញ​សូរ្យគ្រាស ដោយបាន​ចាប់ផ្តើម​ពី​ម៉ោង ៧​និង ១៥​នាទី​ព្រឹក​ថ្ងៃនេះ​។​