ហេតុអ្វី​ក្រោយពេល​ទទួលទាន​ទឹកក្រូច​រួចហើយ យើង​ត្រូវ​ភើ​?

dnt-news : តើ​អ្នក​ធ្លាប់​សង្កេត​ដែរ​ទេ​ថា ក្រោយពេល​យើង​ទទួលទាន​អាហារ​ឆ្អែត ឬ​ក្រោយពេល​ពិសា​ទឹកក្រូច​ហើយ ហេតុអ្វី​ក៏ត្រូវ​ភើ​ចេញមកក្រៅ ? អាការ​ភើ កើតចេញពី​ខ្យល់​ដែល​យើង​បាន​លេប​វា​ចូល​ខណៈពេល​ទទួលទាន​អាហារ ឬ​កើតចេញពី​ឧស្ម័ន​ដែល​នៅសល់​ក្នុង ក្រពះ​ក្រោយពេល​ទទួលទាន​អាហារ​ច្រើនពេក​ទើប​ច្រាល​ចេញមក​តាម​ម