មើល​និស្ស័យ​តាមរយៈ​ការជ្រើសរើស​អាហារ​ពេលព្រឹក​

​dnt-news : អាហារ​ពេលព្រឹក​ជា​អាហារសម្រន់​ដ៏​សំខាន់បំផុត​សម្រាប់​មនុស្ស​ម្នាក់ៗ​ស្រស់​ស្រូបយក​ថាមពល សម្រាប់​បន្តការងារ​រ​ហូត​ដល់​អាហារ​ថ្ងៃត្រង់ ។ អាហារ​ពេលព្រឹក​នេះ​មាន​មនុស្ស​តិចតួច​ណាស់​ដែល​មិន​និយម​ទទួលទាន ចំណែក​អ្នកមាន​ចំណូលចិត្ត​សម្រន់​ក្រពះ​នៅពេល​ព្រឹក​នោះ ក៏មាន​ការនិយម​មុខ​អាហារ​ខុសៗ​ពីគ្នា