រដ្ឋសភា បើកប្រជុំសិក្ខាសាលា ស្ដីពី សេចក្ដីព្រាងច្បាប់សហជីព

ភ្នំពេញ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ រដ្ឋសភាបើកប្រជុំសក្ខាសាលា ស្ដីពី សេចក្ដីព្រាងច្បាប់សហជីព ដែលមានការចូលរួម ជាអធិបតីដោយ សម្ដេច ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា នៅវេលាម៉ោង ៨ ព្រឹក នាវិមានរដ្ឋសភា និងមានការចូលរួមពី តំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិល និងក្រុមសហជីព ព្រមទាំងរោងចក្រផងដែរ។

រដ្ឋសភា បើកប្រជុំសិក្ខាសាលា ស្ដីពី សេចក្ដីព្រាងច្បាប់សហជីព

រដ្ឋសភា បើកប្រជុំសិក្ខាសាលា ស្ដីពី សេចក្ដីព្រាងច្បាប់សហជីព