បាតុភូតសូរ្យ គ្រាសពេញឆ្នាំ កើតឡើងនៅកម្ពុជា នាព្រឹកនេះ

ភ្នំពេញ៖ ប្រទេសកម្ពុជា នៅព្រឹកថ្ងៃទី៩ ខែមីនា នេះមានបាតុភូត សូរ្យគ្រាសពេញឆ្នាំ ដែលឱ្យឈ្មោះថា Total Solar Eclipse ដូចទៅនឹងការចុះផ្សាយរបស់ The New York Times ថាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ី អាគ្នេយ៍អាចមើលឃើញ អំឡុងពីម៉ោង ៧ ទៅ ១១ព្រឹក ។

ខាងក្រោមជាតំបន់ និងម៉ោងតាមប្រទេស អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលអាច ឃើញសូរ្យគ្រាស៖

-ទីក្រុងបាងកក (ថៃ) ម៉ោង ៧និង៣២នាទីព្រឹក
-ភ្នំពេញ (កម្ពុជា) ម៉ោង ៧និង៣២នាទីព្រឹក
-សិង្ហបុរី ម៉ោង ៨និង២៣នាទីព្រឹក
-កូឡាឡាំពួរ (ម៉ាឡេស៊ី) ម៉ោង ៨និង២៣នាទីព្រឹក
-ទីក្រុងម៉ានីល (ភីលីពីន) ម៉ោង ៨និង៥៨នាទីព្រឹក ៕

បាតុភូតសូរ្យ គ្រាសពេញឆ្នាំ កើតឡើងនៅកម្ពុជា នាព្រឹកនេះ

បាតុភូតសូរ្យ គ្រាសពេញឆ្នាំ កើតឡើងនៅកម្ពុជា នាព្រឹកនេះ