ទិដ្ឋភាព​ផ្អើល​មើល​​​​​​​​​​សូរ្យគ្រាស​​​នៅ​​​បណ្ដា​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន​​ព្រឹក​មិញ​​

សម្រាប់​បាតុភូត​សូរ្យគ្រាស​ ដែល​បាន​កើត​ឡើង​នា​​ថ្ងៃ​ពុធ​នេះ ​ប្រជាជន​​នៅ​តាម​បណ្ដា​ប្រទេស​​​​នៅ​តំបន់​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍ ​រួម​ទាំង​ប្រទេស​កម្ពុជា​​​​​​​​ផង​នោះ​​ អាច​​​មើល​ឃើញ​​​បាតុភូត​​​​​នោះ​​បាន​ចាប់​ផ្ដើម​ក្នុង​​អំឡុង​ម៉ោង​​​​​​៧​ព្រឹក​​មិញ​នេះ។

 

ទិដ្ឋភាព​ផ្អើល​មើល​​​​​​​​​​សូរ្យគ្រាស​​​នៅ​​​បណ្ដា​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន​​ព្រឹក​មិញ​​
 

ចំណែក​ប្រទេស​ឥណ្ឌូណេស៊ី និង​​​​ តំបន់​ប៉ាស៊ីហ្វិក​កណ្ដាល​ ​ប្រជាជន​ និង​អ្នក​ទេសចរ​​​រាប់​លាន​នាក់​​អាច​មើល​ឃើញ​បាតុភូត​​​សូរ្យគ្រាស​ពេញ​លេញ​បាន។ ព្រឹក​មិញ​នេះ​ នៅ​ប្រទេស​ឥណ្ឌូណេស៊ី បាតុភូត​សូរ្យ​គ្រាស​​ពេញ​លេញ​គេ​បាន​ឃើញ​នៅ​​ទី​ក្រុង Palembang កោះ​សូម៉ាត្រា​។ តាម​រយៈ​​បណ្ដាញ​ផ្សព្វផ្សាយ​​​នៅ​​ប្រទេស​ថៃ សិង្ហបុរី អូស្ត្រាលី ក៏​បាន​បង្ហាញ​ទិដ្ឋភាព​មួយ​ចំនួន​ផង​ដែរ៖

 

ទិដ្ឋភាព​ផ្អើល​មើល​​​​​​​​​​សូរ្យគ្រាស​​​នៅ​​​បណ្ដា​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន​​ព្រឹក​មិញ​​
 

ទិដ្ឋភាពសូរ្យគ្រាស ព្រឹកមិញនៅ សិង្ហបុរី
 

ទិដ្ឋភាព​ផ្អើល​មើល​​​​​​​​​​សូរ្យគ្រាស​​​នៅ​​​បណ្ដា​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន​​ព្រឹក​មិញ​​
 

ទិដ្ឋភាពសូរ្យគ្រាសពេញលេញ នៅឥណ្ឌូណេស៊ី
 

ទិដ្ឋភាព​ផ្អើល​មើល​​​​​​​​​​សូរ្យគ្រាស​​​នៅ​​​បណ្ដា​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន​​ព្រឹក​មិញ​​
  ទិដ្ឋភាព​ផ្អើល​មើល​​​​​​​​​​សូរ្យគ្រាស​​​នៅ​​​បណ្ដា​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន​​ព្រឹក​មិញ​​
ទិដ្ឋភាព​ផ្អើល​មើល​​​​​​​​​​សូរ្យគ្រាស​​​នៅ​​​បណ្ដា​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន​​ព្រឹក​មិញ​​

ទិដ្ឋភាពសូរ្យគ្រាស នៅប្រទេសថៃ
 

ទិដ្ឋភាព​ផ្អើល​មើល​​​​​​​​​​សូរ្យគ្រាស​​​នៅ​​​បណ្ដា​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន​​ព្រឹក​មិញ​​
 

ទិដ្ឋភាព​ផ្អើល​មើល​​​​​​​​​​សូរ្យគ្រាស​​​នៅ​​​បណ្ដា​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន​​ព្រឹក​មិញ​​
 

ទិដ្ឋភាពសូរ្យគ្រាស នៅ ប្រទេសអូស្រ្តាលី
 

ទិដ្ឋភាព​ផ្អើល​មើល​​​​​​​​​​សូរ្យគ្រាស​​​នៅ​​​បណ្ដា​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន​​ព្រឹក​មិញ​​
  ទិដ្ឋភាព​ផ្អើល​មើល​​​​​​​​​​សូរ្យគ្រាស​​​នៅ​​​បណ្ដា​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន​​ព្រឹក​មិញ​​

ទិដ្ឋភាព​ផ្អើល​មើល​​​​​​​​​​សូរ្យគ្រាស​​​នៅ​​​បណ្ដា​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន​​ព្រឹក​មិញ​​

ទិដ្ឋភាព​ផ្អើល​មើល​​​​​​​​​​សូរ្យគ្រាស​​​នៅ​​​បណ្ដា​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន​​ព្រឹក​មិញ​​

ទិដ្ឋភាព​ផ្អើល​មើល​​​​​​​​​​សូរ្យគ្រាស​​​នៅ​​​បណ្ដា​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន​​ព្រឹក​មិញ​​

ទិដ្ឋភាព​ផ្អើល​មើល​​​​​​​​​​សូរ្យគ្រាស​​​នៅ​​​បណ្ដា​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន​​ព្រឹក​មិញ​​

ទិដ្ឋភាព​ផ្អើល​មើល​​​​​​​​​​សូរ្យគ្រាស​​​នៅ​​​បណ្ដា​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន​​ព្រឹក​មិញ​​

ទិដ្ឋភាព​ផ្អើល​មើល​​​​​​​​​​សូរ្យគ្រាស​​​នៅ​​​បណ្ដា​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន​​ព្រឹក​មិញ​​

ទិដ្ឋភាព​ផ្អើល​មើល​​​​​​​​​​សូរ្យគ្រាស​​​នៅ​​​បណ្ដា​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន​​ព្រឹក​មិញ​​

ទិដ្ឋភាព​ផ្អើល​មើល​​​​​​​​​​សូរ្យគ្រាស​​​នៅ​​​បណ្ដា​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន​​ព្រឹក​មិញ​​

ទិដ្ឋភាព​ផ្អើល​មើល​​​​​​​​​​សូរ្យគ្រាស​​​នៅ​​​បណ្ដា​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន​​ព្រឹក​មិញ​​

ចុចអាន៖ សូរ្យគ្រាស​នឹង​កើត​ឡើង​ម៉ោង ៧​​ព្រឹក​ស្អែក​ កម្ពុជា​ក៏​អាច​មើល​ឃើញ​ដែរ

 

ប្រែ​សម្រួល៖ មាន រតនា
ប្រភព៖ dailymail, theguardian ​​​​​​​​​​​​​​​​