សម្តេចតេជោ នឹងប្រគល់រង្វាន់លើកទឹក ដល់ជ័យលាភី កីឡាករ-កីឡាការិនី ទទួលជ័យជំនះការ ប្រកួតកីឡាអាស៊ាន ប៉ារ៉ាហ្គេម លើកទី៨

ភ្នំពេញ៖ នៅរសៀលថ្ងៃទី០៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ នាវិមានសន្តិភាព នឹងមានប្រារព្ធពិធី ប្រគល់ជ័យលាភី ប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដល់ជ័យលាភីកីឡាករ កីឡាការនីដែលទទួល បានជ័យជំនះពីការ ប្រកួតកីឡាអាស៊ាន ប៉ារ៉ាហ្គេម លើកទី៨ នៅប្រទេសសិង្ហបុរី និងក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់ Cambodian All Stars ក្រោមអធិបតីភាព ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេច តេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី កម្ពុជា និងថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័ន នៃរាជរដ្ឋាភិបាល តំណាងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ និងកីឡាករ កីឡាការនី យ៉ាងច្រើនកុះករ៕

សម្តេចតេជោ នឹងប្រគល់រង្វាន់លើកទឹក ដល់ជ័យលាភី កីឡាករ-កីឡាការិនី ទទួលជ័យជំនះការ ប្រកួតកីឡាអាស៊ាន ប៉ារ៉ាហ្គេម លើកទី៨

សម្តេចតេជោ នឹងប្រគល់រង្វាន់លើកទឹក ដល់ជ័យលាភី កីឡាករ-កីឡាការិនី ទទួលជ័យជំនះការ ប្រកួតកីឡាអាស៊ាន ប៉ារ៉ាហ្គេម លើកទី៨

សម្តេចតេជោ នឹងប្រគល់រង្វាន់លើកទឹក ដល់ជ័យលាភី កីឡាករ-កីឡាការិនី ទទួលជ័យជំនះការ ប្រកួតកីឡាអាស៊ាន ប៉ារ៉ាហ្គេម លើកទី៨

សម្តេចតេជោ នឹងប្រគល់រង្វាន់លើកទឹក ដល់ជ័យលាភី កីឡាករ-កីឡាការិនី ទទួលជ័យជំនះការ ប្រកួតកីឡាអាស៊ាន ប៉ារ៉ាហ្គេម លើកទី៨